Specialverksamhet i grundskolan

För elever som har särskilda behov finns olika specialverksamheter där rätt resurser kan sättas in för att hjälpa dessa elever.

Specialverksamheterna som finns inom Helsingborgs stads skolor är

  • hjälp för rörelsehindrade på Drottninghögsskolan,
  • samverkansklasser på Påarps skola och Maria Parkskolan,
  • språkstöd på Wieselgrensskolan,
  • stöd för hörselnedsättning på Elinebergsskolan samt
  • introduktionsklass för barn som är nya i Sverige.