Specialverksamhet

För elever som har särskilda behov finns olika specialverksamheter där rätt resurser kan sättas in för att hjälpa dessa elever.

Specialverksamheterna som finns inom Helsingborgs stads skolor är Resursskolan som är en skola för elever i behov av särskilt stöd, hjälp för rörelsehindrade på Drottninghögsskolan, samverkansklasser på Påarps skola och Maria Parkskolan, språkstöd på Wieselgrensskolan, stöd för hörselnedsättning på Elinebergsskolan samt introduktionsklass för barn som är nya i Sverige.