Hörselspåret på Elinebergsskolan

För barn med hörselnedsättning eller cohleaimplantat (CI) erbjuder vi på Elinebergsskolan Hörselspåret, en hörselinkluderad utbildning från förskoleklass till årskurs 9.

Hörselinkludering innebär att elever med hörselnedsättning eller CI går tillsammans med sina normalhörande klasskompisar samtidigt som de träffar andra elever med hörselnedsättning eller CI. Vår kompetens och vår miljö på Elinebergsskolan är anpassad för barn med hörselnedsättning eller CI.

Lära i en hörselanpassad miljö

På Elinebergsskolan får hörselinkluderade elever möjligheten att gå i en och samma skola från förskoleklass till årskurs 9. Hos oss arbetar elever och lärare nära varandra och vi känner varandra väl. Här finns det många vuxna runt dig som bryr sig om och vill att du ska lyckas. Vi är måna om att ge dig utmaningar på rätt nivå så att du hela tiden kommer framåt. Det gör det extra roligt att gå i skolan och då vågar du också visa vem du är.

Vi månar om att våra elever får en bra tal- och hörselmiljö. Därför har vi akustik- och belysningsanpassade lokaler och den teknik som våra elever behöver. För våra elever är det extra viktigt med visuellt stöd när man inte hör. Därför satsar vi mycket på digitala verktyg som Smartboards och iPads. Det gör också lärandet mer lustfyllt och kreativt.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper och i vissa moment under dagen arbetar vi också tillsammans en eleven pedagog där behovet finns. Undervisningen sker på talad svenska och vid behov förtydligar vi med teckenspråk. Våra elever får kunskaper i teckenspråk på olika nivåer.

Elinebergsskolan är en skola med ett hörselpedagogiskt förhållningssätt, som ger möjligheter för alla elever att delta utifrån sina förutsättningar. Det innebär att alla lärare på Elinebergsskolan har kompetens kring hur inlärningen på olika sätt kan påverkas av elevens hörselnedsättning. Samtidigt ger vi eleverna kunskaper om sin hörselnedsättning och hur den hörseltekniska utrustningen ska användas. Vi stöttar och vägleder eleverna till goda hörselstrategier både i undervisningen och i vardagen och vi stärker dem i deras hörselidentitet.

En positiv självkänsla

Vi arbetar aktivt för att alla elever får en positiv självkänsla och blir stärkta och uppmuntrade i vem de är. Vi uppmuntrar elevernas nyfikenhet att lära, men också att våga ta plats och berätta för andra vad man själv behöver, till exempel att säga till om du inte hör eller att lära andra vad en hörselskada innebär för att undanröja missförstånd. Genom att våga prova hittar våra elever nya vägar till kunskap.

Hela skolan är med

Vi är en skola med ett hörselpedagogiskt förhållningssätt, så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar. Våra lärare har kompetens kring hur inlärningen på olika sätt kan påverkas av elevens hörselnedsättning. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Det finns teckenspråkskunnig personal på skolan och vi erbjuder kontinuerligt fortbildning i teckenspråk och tecken som stöd till all personal.

Hörselteamet – kunnig personal med lång erfarenhet

Hörselteamet är ett team med olika kompetenser och mer än 30 års erfarenhet av att undervisa barn med hörselnedsättning. I vårt hörselteam ingår teckenspråkskunniga förskollärare och grundskollärare, teckentolk och audionom. Det är en stor fördel med en blandad kompetens eftersom våra hörselintegrerade elever har olika behov.

På Elinebergsskolan har vi undervisat hörselintegrerade elever sedan 2002 då vi startade med två elever. Idag har vi 24 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi utbildar också personal i Elinebergs skolområde i teckenspråk och ser till att vi arbetar med aktuell pedagogik och teknik.

Vi har samarbete och utbyte med bland annat Audiologiska avdelningen på Helsingborgs lasarett, hörselpedagogerna på Elevhälsan på Skol- och fritidsförvaltningen och Hörsel- och Dövenheten. Vi träffar också andra professionella inom hörselområdet genom till exempel nätverksträffar med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Välkomna till oss på ett studiebesök!

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.