Förskoleklass

Från och med 1 januari 2018 gäller skolplikten redan från sex års ålder vilket gör förskoleklassen, året mellan förskola och årskurs 1, till en obligatorisk skolform.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogerna arbetar mycket med barnets lärande på ett lekfullt sätt.

Ditt barn börjar i förskoleklass höstterminen det året hen fyller sex år. Du väljer skola där ditt barn ska börja förskoleklass och sedan fortsätta grundskolan under skolvalsperioden december – januari. Du kan välja vilken skola du vill.

Sedan juni 2016 har vi inga närområdesskolor längre, så ditt barn blir inte automatiskt placerad i den skola som ligger närmast hemmet. Om du inte väljer skola kommer vi att placera ditt barn i en av Helsingborgs stads skolor som har ledig plats.

Verksamheten i förskoleklassen omfattar cirka tre timmar per dag och kostar ingenting. Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom fritidshemmet, kallat ”fritids”. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan.

Svar på de vanligaste frågorna om att börja i skolan och förskoleklass.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?