Förskoleklass

Skolplikt gäller från sex års ålder vilket gör förskoleklassen, året mellan förskola och årskurs 1, till en obligatorisk skolform.

Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogerna arbetar mycket med barnets lärande på ett lekfullt sätt.

Ditt barn börjar i förskoleklass höstterminen det året hen fyller sex år. Du väljer skola där ditt barn ska börja förskoleklass och sedan fortsätta grundskolan under skolvalsperioden december – januari. Du kan välja vilken skola du vill.

Om du inte väljer skola kommer vi att placera ditt barn i en av Helsingborgs stads skolor som har ledig plats.

Verksamheten i förskoleklassen omfattar cirka tre timmar per dag och kostar ingenting. Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom fritidshemmet, kallat ”fritids”. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan.

Svar på de vanligaste frågorna om att börja i skolan och förskoleklass.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.