Börja i grundskolan – förskoleklass

Det år ditt barn fyller sex är det dags att börja skolan – i förskoleklass.

Förskoleklassen börjar på höstterminen och är en övergång mellan förskola och årskurs 1 där pedagogerna arbetar mycket med barnets lärande på ett lekfullt sätt. Förskoleklass är en obligatorisk skolform, därför gäller skolplikt.

Verksamheten i förskoleklassen omfattar cirka tre timmar per dag och kostar ingenting. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan.

Efter året i förskoleklass fortsätter ditt barn i årskurs 1 på samma skola.

Inför skolstarten

När du fått veta vilken skola ditt barn ska börja på kan du förbereda några saker.

Anmäl ditt barn till fritids

Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom fritidshemmet, kallat ”fritids”. Du kan ansöka om plats på fritids när ditt barn har fått en skolplacering.

Behöver du fritids när barnet ska börja förskoleklass kan ditt barn börja på fritids på skolan från 1 augusti.

Du betalar en avgift för fritidshemmet som beror på din inkomst och hur många av dina barn som går på fritids och/eller förskola. Det finns en maxgräns för hur mycket det kostar per familj.

Läs mer om och anmäl ditt barn till fritidshem

Anmäl ditt barn till modersmålsundervisning

Om ni pratar ett annat modersmål än svenska hemma kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning. Du anmäler ditt barn till kommande läsår.

Läs mer om modersmålsundervisning i grundskolan

Ansök om busskort och skolskjuts för grundskolan

Bor ni långt från skolan kan ditt barn ha rätt till skolskjuts.

Läs mer om busskort och skolskjuts för grundskolan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.