Modersmål i grundskolan

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål.

Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Vilka elever har rätt att få undervisning i sitt modersmål?

Alla elever med annat modersmål än svenska i grund- och gymnasieskolan, samt grundsär- och gymnasiesärskolan har rätt till modersmålsundervisning. För att få modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska också användas i vardagen hemma.

Hur anmäler jag mitt barn till modersmålsundervisning?

Du som är vårdnadshavare måste anmäla intresse för modersmålsundervisning för ditt barn. Det gör du på en anmälningsblankett som du får från ditt barns skola eller via en länk som kommer att finnas på denna sida under anmälningsperioden 1 januari–15 april. För att få plats i modersmålsundervisningen nästa läsår, måste du skicka in anmälan före 15 april. När du skickat in anmälan får du en bekräftelse via mail på att modersmålsenheten mottagit din anmälan. I början av läsårsstarten kommer du att kontaktas av en av våra modersmålslärare som berättar dag och tid för undervisningen. När ditt barn är anmält till modersmål är undervisningen obligatoriskt. Kontakta rektorn på ditt barns skola om du vill veta mer.

Ditt barn har endast rätt till undervisning i ett modersmål i taget. Undantag gäller för romska barn som är födda i utlandet. De kan få undervisning i två modersmål om det finns särskilda skäl.

Har du anmält ditt barn till modersmålsundervisning en gång under grundskoletiden behöver du inte göra det igen till nästa läsår. Det gäller även om ditt barn byter skola. Anmälan gäller tills du själv väljer att avsluta undervisningen genom att avanmäla ditt barn. Du avanmäler modersmålsundervisning för ditt barn på en blankett som du får från skolan. Om ditt barn vill fortsätta med modersmålsundervisning på gymnasiet anmäler ni det till gymnasieskolan vid skolstarten.

Anmälan till modersmålsundervisning i grundskolan (anmälan gäller läsåret 20/21)

Var får mitt barn modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning kan anordnas på den skola eleven tillhör eller på en skola i närheten. Undervisningen sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen. Modersmålsundervisningen kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller som utökad kurs.

För att det ska bli en undervisningsgrupp måste det vara minst fem elever som önskat samma språk. Det måste också finnas en lämplig pedagog som kan undervisa. Eleverna kan bli erbjudna att ha sin modersmålsundervisning på en annan skola i närheten.

Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisningen?

För att avsluta modersmålsundervisningen ska du som vårdnadshavare fylla i en blankett för avanmälan. Blanketten finns på ditt barns skola.

Betyg

Elever i skolår 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till E. I slutbetyget ska läraren ge ett skriftligt omdöme om betyg inte kan sättas.
Läs mer om betygsättning på Skolverkets webbplats.