Vad innebär skolplikt?

I Sverige har vi skolplikt. Skolplikt innebär att alla barn måste gå i skolan, från det år barnet fyller 6 år till det år barnet har gått ut årskurs 9.

Skolplikt innebär både rätt till utbildning men också en skyldighet att närvara och delta i utbildningen. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till skolan. Kommunen och skolan ansvarar för att erbjuda utbildning så att ditt barn kan gå i skolan.

Vilka regler gäller för ledighet från skolan?

En elev kan ansöka om ledighet för vissa typer av resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Semesterresor anses vanligtvis inte som en giltig orsak till frånvaro. Eleverna har flera skollov då semesterresor istället kan bokas in. Om en utlandsvistelse förlängs utan godkännande efter ett skollov får eleven ogiltig frånvaro.

Det är skolans rektor som beslutar om en ledighet ska godkännas. Rektor tar då hänsyn till frånvarons längd, elevens studiesituation, möjlighet att kompensera förlorad undervisning och hur angelägen ledigheten är.

Vilka regler gäller vid längre utlandsvistelser?

Om en elev ska vistas utomlands under en längre tid ska vårdnadshavarna antingen ansöka om fullgörande av skolplikten på annat sätt eller skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands.

En elev kan i undantagsfall beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen. För att ansökan ska beviljas krävs det att den alternativa verksamheten framstår som ett fullgott alternativ, att behovet av insyn kan tillgodoses och att det finns synnerliga skäl. Möjligheten att fullgöra skolplikten på annat sätt tillämpas mycket restriktivt.

Ett godkännande om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan avse högst ett år i taget.

En elevs skolplikt upphör om den varaktigt vistas utomlands. Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse ska vara för att anses som varaktig, men en tumregel är minst sex till nio månader.

Om eleven ska bo utomlands i minst ett år ska flytten anmälas till Skatteverket.

Hur och när får jag reda på att mitt barn haft oanmäld frånvaro?

Om ditt barn inte är i skolan och du inte har anmält frånvaron ska du som vårdnadshavare få veta det redan samma dag. Därför är det viktigt att dina kontaktuppgifter i skolans rapporteringssystem är korrekta.

Vad ska jag göra om mitt barn inte vill gå till skolan?

Det är viktigt att du som vårdnadshavare tidigt berättar för skolan om ditt barn inte vill till skolan. Om du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn vid dessa tillfällen blir det svårt för skolan att upptäcka orsaken till frånvaron och sätta in insatser.

Vad händer om mitt barn har upprepad eller längre frånvaro?

Vid upprepad eller längre frånvaro ska skolan utreda orsaken oavsett om frånvaron är anmäld eller inte. Efter utredningen bedömer skolan vilka insatser som kan bli aktuella. Om frånvaron inte beror på sjukdom eller godkänd ledighet kan du som vårdnadshavare tvingas betala böter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.