Uppskjuten skolplikt

För att pröva om ditt barn kan få uppskjuten skolplikt måste det finnas särskilda skäl.

Skolplikten gäller från höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får ditt barn istället börja i grundskolan höstterminen det år barnet fyller sju år.

Du måste begära uppskjuten skolplikt genom en särskild ansökan hos barnets hemkommun, som sedan prövar din ansökan.

I E-tjänsten kan du ansöka om uppskjuten skolplikt den 1 januari – 30 juni det år skolplikten börjar gälla. E-tjänsten är stängd före och efter denna period men du kan under hela året kontakta handläggare för ansökan och övriga frågor: elevhalsan.myndighetsbeslut@helsingborg.se

Begär uppskjuten skolplikt direkt i vår e-tjänst (logga in med e-legitimation)

I Helsingborgs stad är det Elevhälsan som prövar din begäran och beslutar om uppskjuten skolplikt.

Tänk på att du alltid måste göra ett skolval, oavsett om du begär uppskjuten skolplikt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.