Skolskjuts för grundskolan

Du som bor i Helsingborg kan välja fritt bland de grundskolor som finns i staden. Bor du långt från skolan kan du ha rätt till skolskjuts. Det finns olika former av skolskjuts och reglerna är olika beroende på om eleven går på sin närskola eller har valt en annan skola. Helsingborgs stad ska vara elevens hemkommun för att omfattas av reglerna om rätt till skolskjuts

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?