Skolskjuts för grundskolan

Du som bor i Helsingborg kan välja fritt bland de grundskolor som finns i staden. Bor du långt från skolan kan du ha rätt till skolskjuts. Det finns olika former av skolskjuts och reglerna är olika beroende på om eleven går på sin närskola eller har valt en annan skola.