Fritidshem, fritids

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med sista juni det år då barnet fyller 13 år.

På fritids kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxorna. Fritidshemmen är en pedagogisk verksamhet för barnet och följer skolans läroplan.