Fritidshem, fritids

Alla barn som är 6-12 år kan gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen.

På fritids kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxorna.

Ansöka om plats

För att få plats inom fritids krävs att du som är vårdnadshavare jobbar eller studerar. Om du som är förälder blir arbetslös har du rätt att ha kvar ditt barns plats i en månad.

Om du vill ha fritidsplats för ditt barn ansöker du om plats när ditt barn har fått en plats på en skola.

Gör ansökan via vår e-tjänst.

Våra fritidshem följer skolans läroplan och är alltså en pedagogisk verksamhet. Kostnaden för en plats på fritids beräknas utifrån hur många barn ni har i hushållet som är inskrivna i stadens förskoleverksamhet och/eller på fritids.

Säga upp plats

Om du inte längre vill utnyttja barnets fritidsplats (exempelvis om du ska flytta från staden) ska du lämna in en uppsägning. Uppsägningstiden är 1 månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in.

Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet, det vill säga att du betalar för platsen även under den tiden.

Säg upp plats direkt i vår e-tjänst (Logga in med e-legitimation)

Säg upp förskoleplats via blankett (Pdf 48 kB)

När du är arbetssökande, föräldra- eller semesterledig

Skolbarn har rätt att behålla sin plats på fritids i en månad efter det att föräldern blivit arbetslös. Platsen måste aktivt sägas upp. Skolbarn får också behålla sin plats i två månader när barnet fått syskon.

Om någon av föräldrarna har semester ska barnet vara ledigt från fritids under den tiden.

Lämna uppgift om din inkomst

När du har en fritidsplats ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Inkomstförfrågan ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen.

Lämna inkomstuppgift direkt i vår e-tjänst (Logga in med e-legitimation)

Lämna inkomstuppgift på blankett (Pdf 107 kB)

Ange ditt barns tider på fritids

Fritids behöver också ett schema över vårdnadshavarnas arbetstider och vilka tider barnets ska vara på fritids.

Logga in och ändra ditt barns tider direkt i vår e-tjänst (Logga in med e-legitimation)

Ange ditt barns tider via blankett (Pdf 89 kB)

Observera att alla förändringar i såväl inkomst som tider/schema ska anmälas till skol- och fritidsförvaltningen, antingen via vår e-tjänst eller via blankett.