Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Vad är du intresserad av? Vad är du bra på och vad vill du göra i framtiden? Studie- och yrkesvägledaren på din skola kanske kan hjälpa dig?

Du som går i grundskolan har tillgång till personal som kan hjälpa dig med vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesvägar. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

Vägledaren hjälper dig gärna med din framtidsplanering. På varje kommunal grundskola finns en studie- och yrkesvägledare som ska hjälpa dig att fatta egna och välgrundade beslut genom att du:

  • blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar.
  • ser dina möjligheter och begränsningar.
  • får hjälp att söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv.

Vägledaren är opartisk och oberoende och har enbart dig som elev i fokus.

Studie- och yrkesorientering förekommer i undervisningen i olika former. Vägledaren arbetar då tätt tillsammans med ansvarig lärare. Målet för vägledningen och skolans studie-och yrkesorientering är att ge dig förutsättningar så att du kan göra ett väl genomtänkt val till gymnasieskolan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.