Romsk inkludering

År 2032 ska den rom som fyller 20 år ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Det är regeringens mål och Helsingborgs stad arbetar för att det ska bli verklighet. Tillsammans med romerna i staden utvecklar vi metoder för att förbättra romers situation i samhället.

Vi har tidigare haft fokus på arbete, skola och hälsa men arbetar nu också med bostad, kultur och språk samt det civila samhället.

Vi hjälper varandra!

På våra kontor får du hjälp, stöd och råd om det mesta som rör livet och samhället. Vi svarar på dina frågor om vuxenutbildning, sfi och jobb. Vi har kunskap om vilken service du har rätt till och vart du ska vända dig.

Alla barn har rätt till bra utbildning. Prata med oss om dina barns skola och om vilket stöd de kan få. Du får råd om motion, träning och bra mat för dina barn och hela din familj – för bättre hälsa.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?