Stadens ekonomi

En stabil ekonomi är en viktig förutsättning för att en verksamhet ska kunna utvecklas på ett önskvärt sätt.

Helsingborgs stad har en stabil ekonomi och har dessutom under de senaste åren genomfört omfattande investeringar inom ett antal strategiska områden. Investeringarna hade inte varit möjliga utan en god ekonomi. Helsingborgs stads kreditvärdighet har högsta betyg, trippel A (AAA), av kreditvärderingsföretaget Standard & Poor. Det innebär bästa möjliga lånevillkor.

Den långsiktiga ekonomiska målsättningen för Helsingborgs stad är att:

  • Stadens resultat ska årligen uppgå till minst två procent av stadens totala skatteintäkter.
  • Stadens årliga investeringar ska över tiden täckas av motsvarande kassaflöde.
  • Stadens goda soliditet ska bibehållas.
  • Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?