Stadens ekonomi

En stabil ekonomi är en viktig förutsättning för att en verksamhet ska kunna utvecklas på ett önskvärt sätt.

Helsingborgs stad har en stabil ekonomi och har dessutom under de senaste åren genomfört omfattande investeringar inom ett antal strategiska områden. Investeringarna hade inte varit möjliga utan en god ekonomi. Helsingborgs stads kreditvärdighet har högsta betyg, trippel A (AAA), av kreditvärderingsföretaget Standard & Poor. Det innebär bästa möjliga lånevillkor.

Den långsiktiga ekonomiska målsättningen för Helsingborgs stad är att:

  • Stadens resultat ska årligen uppgå till minst två procent av stadens totala skatteintäkter.
  • Stadens årliga investeringar ska över tiden täckas av motsvarande kassaflöde.
  • Stadens goda soliditet ska bibehållas.
  • Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.