Vad används skattepengarna till?

Större delen av dina skattepengar går till skola, vård och omsorg, men också mycket annat. Här kan du se hur en tänkt hundralapp i kommunalskatt används.

Du som bor i Helsingborgs stad betalar 20,21 kronor i kommunalskatt per intjänad 100-lapp. 10,69 kronor per 100-lapp betalar du till landstinget Region Skåne.

Observera att diagrammet visar de faktiska nettokostnaderna år 2017, inte budgeten för 2018.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?