E-faktura från Helsingborgs stad

Både som privatperson och företagare kan du få e-fakturor från Helsingborgs stad. Istället för ett brev på posten får du då en elektronisk faktura direkt till din internetbank.

E-fakturan för privatpersoner har samma utseende och innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Gör så här för att få e-faktura

Får du redan e-fakturor från Helsingborgs stad behöver du inte göra något alls. De fortsätter att komma. För att du ska börja få e-faktura behöver du anmäla det genom något av följande alternativ:

Alternativ 1: När du betalar din månadsfaktura via något av de plusgiron som staden har för e-fakturor får du en fråga av din internetbank om du vill anmäla dig till e-faktura. Följ därefter instruktionerna.

Följande av stadens plusgiron är aktiverade för e-faktura:

PlusgiroPlusgiro
475 75 02-2416 06 04-7
495 71 04-5483 10 04-9
495 72 04-3418 59 01-8
475 76 04-6475 79 01-6
417 35 03-6475 79 00-8

Vad gäller om fakturan inte är ställd till mig?Alternativ 2: Gå in på din internetbank direkt och anmäl via deras anmälningsfunktion för e-faktura.

Det går bra att anmäla sig som e-fakturamottagare även om fakturan inte är ställd till dig personligen. Följ bara instruktionerna när du gör din anmälan via internetbanken.

Varför kommer vissa fakturor från Helsingborgs stad i pappersformat trots att jag anmält mig till e-faktura?

Det finns olika anledningar till varför någon som anmält sig till e-faktura ibland ändå får en pappersfaktura från oss:

  • Vi vill skicka något tillsammans med din faktura som inte kan gå iväg i elektroniskt format, till exempel ett parkeringstillstånd eller en informationsbroschyr.
  • Du får fakturor från stadens fastighetssystem som för närvarande endast kan producera pappersfakturor.
  • Du får fakturor i egenskap av enskild firma och har endast uppgett ett 10-siffrigt personnummer till oss. Banken kräver att vi har 12-siffriga nummer för att e-fakturor ska hanteras. Hör av dig till oss (kontaktuppgifter på din senaste faktura) så kompletterar vi ditt personnummer i vårt register så att du kan få e-fakturor framöver.

Vad gör jag om jag inte vill ha e-faktura?

Om du inte anmäler dig till e-faktura kommer du att få dina fakturor skickade till dig via post, precis som tidigare.

Om du har anmält dig till e-faktura men önskar återgå till pappersfaktura, så avanmäler du dig från e-fakturor från Helsingborgs stad via din internetbank.