E-faktura från Helsingborgs stad

Både som privatperson och företagare kan du få e-fakturor från Helsingborgs stad. Istället för ett brev på posten får du då en elektronisk faktura direkt till din internetbank.

E-fakturan för privatpersoner har samma utseende och innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Gör så här för att få e-faktura

Får du redan e-fakturor från Helsingborgs stad behöver du inte göra något alls. De fortsätter att komma. För att du ska börja få e-faktura behöver du anmäla det genom något av följande alternativ:

Alternativ 1: När du betalar din månadsfaktura via något av de plusgiron som staden har för e-fakturor får du en fråga av din internetbank om du vill anmäla dig till e-faktura. Följ därefter instruktionerna.

Följande av stadens plusgiron är aktiverade för e-faktura:

Plusgiro Plusgiro
475 75 02-2 416 06 04-7
495 71 04-5 483 10 04-9
495 72 04-3 418 59 01-8
475 76 04-6 475 79 01-6
417 35 03-6 475 79 00-8

Alternativ 2: Gå in på din internetbank direkt och anmäl via deras anmälningsfunktion för e-faktura.

Vad gäller om fakturan inte är ställd till mig?

Det går bra att anmäla sig som e-fakturamottagare även om fakturan inte är ställd till dig personligen. Till exempel om du sköter betalning av fakturor åt en anhörig och vill få hens fakturor som e-fakturor direkt till din internetbank. Gör på samma sätt som vi beskrivit ovan – alternativ 1 eller 2 – och följ därefter instruktionerna i din internetbank för hur du ska göra när du vill ha e-fakturor där någon annan är kunden.

Vad gäller om jag betalar mina fakturor via autogiro?

Även om du betalar dina fakturor från Helsingborgs stad via autogiro så går det bra att få dina autogiroavier elektroniskt direkt till din internetbank. Dessa ska då inte betalas manuellt, eftersom betalningen sköts automatiskt via autogirot, utan de är ett underlag till den betalning som dras från ditt konto. För att få dina autogiroavier elektroniskt gör du på samma sätt som för att få elektroniska fakturor (alternativ 2).

Varför kommer vissa fakturor från Helsingborgs stad i pappersformat trots att jag anmält mig till e-faktura?

Det finns olika anledningar till varför någon som anmält sig till e-faktura ibland ändå får en pappersfaktura från oss:

  • Vi vill skicka något tillsammans med din faktura som inte kan gå iväg i elektroniskt format, till exempel ett parkeringstillstånd eller en informationsbroschyr.
  • Du får fakturor från stadens fastighetssystem som för närvarande endast kan producera pappersfakturor.
  • Du får fakturor i egenskap av enskild firma och har endast uppgett ett 10-siffrigt personnummer till oss. Banken kräver att vi har 12-siffriga nummer för att e-fakturor ska hanteras. Hör av dig till oss (kontaktuppgifter på din senaste faktura) så kompletterar vi ditt personnummer i vårt register så att du kan få e-fakturor framöver.

Vad gör jag om jag inte vill ha e-faktura?

Om du inte anmäler dig till e-faktura kommer du att få dina fakturor skickade till dig via post, precis som tidigare.

Om du har anmält dig till e-faktura men önskar återgå till pappersfaktura, så avanmäler du dig från e-fakturor från Helsingborgs stad via din internetbank.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?