Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Så styrs Helsingborg

Helsingborgs stad har samlat alla styrande dokument på en egen webbplats. På styrning.se hittar du Helsingborgs stads mål och regler, planer, policyer, riktlinjer, program, stadgar och andra dokument som styr verksamheten i kommunen.

Stadens vision Helsingborg 2035 beskriver hur Helsingborg ska utvecklas åren fram till 2035. Den politiska majoriteten beslutar om uppdrag och mål för varje mandatperiod. Vårt ledningssystem är vår modell för att uppnå de politiska målen.

Dokumenten om hur Helsingborg styrs finns på webbplatsen styrning.helsingborg.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close