Regler och styrande dokument – författningssamling i Helsingborgs stad

Här hittar du bestämmelser som rör både dig som invånare och själva beslutsfattandet i kommunen. På webbplatsen Så styrs Helsingborg har vi samlat alla författningar och styrdokument som styr stadens arbete. Du hittar bland annat kommunala avgifter, ordningsregler men också nämndernas reglementen och delegeringsordningar, stadens livskvalitetsprogram och servicepolicy.

Har du frågor om stadens styrdokument eller vill komma i kontakt med oss, kan du vända dig till Helsingborg kontaktcenter.

Kontaktcenter – när du vill din kommun något

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?