Kommunens organisation

Här finns information om hur Helsingborgs kommun fungerar och hur den styrs. Det finns också information om vad nämnder och förvaltningar gör. 

Fördelning och mandat i Helsingborgs kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022 jämfört med valresultatet 2014.

Parti chevron_left Andel röster 2018 Antal mandat 2018 Andel röster 2014 Antal mandat 2014
Centerpartiet 4,4% 3 2,3 % 2
Kristdemokraterna 4,0% 3 2,4 % 2
Liberalerna 5,1% 3 5,2 % 4
Miljöpartiet de gröna 5,1% 3 9,1 % 6
Moderata samlingspartiet 27,0% 18 28,2 % 19
Socialdemokraterna 28,4% 19 28,3 % 19
Sverigedemokraterna 20,2% 13 16,3 % 10
Vänsterpartiet 4,5% 3 4,6 % 3
Övriga 1,6% 0 3,5 % 0

Organisationsskiss

Så här är nämnderna och förvaltningarna organiserade i Helsingborgs stad (pdf 28 kB).

Det här är en kommun

En kommun är en del av Sverige och är en politiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Sverige är uppdelad i 290 kommuner. En kommun är begränsad till ett geografiskt område och är en personsammanslutning det vill säga kommunen har medlemmar som består av dem som är folkbokförda, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen.

En kommun får själv ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan.

Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. Men en kommun är skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga.

Det här måste kommunen erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur