Kommunens organisation

Här finns information om hur Helsingborgs kommun fungerar och hur den styrs. Det finns också information om vad nämnder och förvaltningar gör. 

Se hur mandaten i Helsingborgs kommunfullmäktige är fördelade under mandatperioden 2022-2026 jämfört med förra valresultatet 2018.

Valresultatet för Helsingborg finns på Valmyndighetens webbplats.

Parti Andel röster 2022 Antal mandat 2022 Andel röster 2018 Antal mandat 2018
Centerpartiet 3,86 % 3 4,4% 3
Kristdemokraterna 4,15 % 3 4,0% 3
Liberalerna 5,06 % 3 5,1 % 3
Miljöpartiet de gröna 3,16 % 2 5,1 % 3
Moderata samlingspartiet 23,68 % 16 27,0% 18
Socialdemokraterna 31,20 % 20 28,4 % 19
Sverigedemokraterna 21,47 % 14 20,2 % 13
Vänsterpartiet 5,43 % 4 4,5% 3
Nyans 1,08 % 0 1,6 % 0
Övriga 0,91 % 0 1,6 0

Organisationsskiss

Så är nämnderna och förvaltningarna organiserade i Helsingborgs stad (pdf 40 kB).

Detta är en kommun

En kommun är en del av Sverige och är en politiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Sverige är uppdelad i 290 kommuner. En kommun är begränsad till ett geografiskt område och är en personsammanslutning det vill säga kommunen har medlemmar som består av dem som är folkbokförda, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen.

En kommun får själv ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska skötas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan.

Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. En kommun är skyldig att driva vissa verksamheter medan andra verksamheter är frivilliga.

Kommunen måste erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.