Rådgivande organ

I Helsingborgs kommun finns flera intressegrupper som träffar och samråder med kommunens politiker. De rådgivande organen är brottsförebyggande rådet, kommunala rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet och ungdomsrådet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?