Stadsrevisionen

Stadsrevisionen ska granska alla verksamheterna inom Helsingborgs stad. Granskningen görs varje år.   

De förtroendevalda revisorerna ska granska och pröva om:

  • verksamheten inom nämnder och styrelser sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • räkenskaperna är rättvisande
  • den interna kontrollen är tillräcklig

Lekmannarevisorerna, som utses av de förtroendevalda revisorerna, ska granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret

Tjänstepersonerna som fungerar som biträden åt de förtroendevalda revisorerna arbetar på revisionskontoret. Revisionskontoret har fyra medarbetare och leds av revisionsdirektören.

Revisionsplan

Revisionen gör en riskanalys som ligger till grund för vad som ska granskas. Analysen mynnar sedan ut i en revisionsplan som antas varje år.

Årsredogörelse och revisionsberättelser

Revisorerna sammanfattar årets granskning i en årsredogörelse. Revisorerna skriver även revisionsberättelser för sina respektive granskningsområden. Här hittar du den senaste årsredogörelsen och revisionsberättelserna.

Årsrapporter

Resultatet av granskning av styrelsen och nämnderna presenteras i särskilda årsrapporter vilka du finner nedan.

Revisionsrapporter

Här hittar du de senaste revisionsrapporterna. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter så kan du kontakta revisionskontoret.

2023

2022

2021

2020

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.