Nämnder

I nämnderna beslutar politiker i olika frågor. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas. I varje kommun måste det utöver kommunfullmäktige finnas kommunstyrelse (som också är krisledningsnämnd), val- och demokratinämnd och en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare.

Kommunfullmäktige avgör hur många personer som det ska vara i varje nämnd och utser ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.

Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. Kommunfullmäktige har bestämt vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för. Vad varje nämnd ansvarar för hittar du i nämndens reglemente, läs mer på webbplatsen Så styrs Helsingborg. I många lagar anges också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

Vilka sitter i nämnderna?

Du kan se vilka nämnder som finns i kommunen på webbplatsen Förtroendevalda i Helsingborgs stad. Klicka på den nämnd som du är intresserad av för att se vilka som är ledamöter där.

I diariet hittar du kallelser och protokoll till nämndsammanträden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.