Kommunägda bolag

Helsingborgs kommun äger helt eller delvis ett antal aktiebolag som ska vara till nytta för helsingborgarna. Bolagen ska också bidra till utvecklingen och hjälpa till att förverkliga kommunens mål.

Kommunfullmäktige beslutar om så kallade ägardirektiv för respektive bolag. I ägardirektivet står det vilket syfte kommunen har med bolaget och vilken inriktning det ska ha. På webbplatsen Så styrs Helsingborg hittar du ägardirektiv för alla bolagen inom Helsingborgs stad.

Utöver ägardirektiv finns styrdokumentet Bolagsstyrning i Helsingborgs stad som bland annat beskriver kommunens och bolagens olika roller. Du kan läsa styrdokumentet Bolagsstyrning i Helsingborg på webbplatsen Så styrs Helsingborg.

Bolag som helt eller delvis ägs av Helsingborgs kommun

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.