Kommunägda bolag

Helsingborgs kommun äger helt eller delvis ett antal aktiebolag som ska vara till nytta för helsingborgarna. Bolagen ska också bidra till utvecklingen och hjälpa till att förverkliga kommunens mål.

Kommunfullmäktige beslutar om så kallade ägardirektiv för respektive bolag. I ägardirektivet står det vilket syfte kommunen har med bolaget och vilken inriktning det ska ha. På webbplatsen Så styrs Helsingborg hittar du ägardirektiv för alla bolagen inom Helsingborgs stad.

Utöver ägardirektiv finns styrdokumentet Bolagsstyrning i Helsingborgs stad som bland annat beskriver kommunens och bolagens olika roller. Här kan du läsa styrdokumentet Bolagsstyrning i Helsingborg (pdf 332 kb).

Bolag som helt eller delvis ägs av Helsingborgs kommun

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?