Kommunalt partistöd

De politiska partier i Helsingborg som sitter med i kommunfullmäktige får ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet styrs av kommunallagen.

Partistödet används till partiernas verksamhet och regleras av kommunallagen som ger kommunfullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och form. Sveriges kommuner, landsting och regioner är inte skyldiga att ge partistöd men alla gör det.

Partistöd betalas ut till alla partier som fått plats i kommunfullmäktige. Pengarna betalas ut under de år partierna är representerade i kommunfullmäktige och som längst under ett år efter det att de inte längre finns i fullmäktige.

Stödet får inte utformas så att det gynnar eller missgynnar ett parti. Det består därför av en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Exakt hur partistödet ser ut varierar mellan olika kommuner, landsting och regioner, i Helsingborg består partistödet även av utbildningsbidrag och ungdomsbidrag.

Så mycket pengar får partierna i Helsingborg under 2022

  • Centerpartiet 449 190 kronor
  • Kristdemokraterna 449 190 kronor
  • Liberalerna 470 925 kronor
  • Miljöpartiet 405 720 kronor
  • Moderaterna 1 825 740 kronor
  • Socialdemokraterna 2 088 975 kronor
  • Sverigedemokraterna 1 292 025 kronor
  • Vänsterpartiet 362 250 kronor

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?