Förvaltningar

Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna. I nämnderna beslutar politiker i olika frågor.

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin.

På förvaltningarna jobbar man med att handlägga ärenden, verkställa nämndens beslut och med att driva den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa i skolorna eller att sköta  äldreomsorgen. De anställda är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Helsingborg har förvaltningarna cirka 7 500 anställda.

Stadsdirektör Palle Lundberg är stadens högste tjänsteman och chef över stadens förvaltningschefer. Han har ett övergripande ansvar att samordna stadens förvaltningar och bolag.

Förvaltningar i Helsingborgs stad

Revisionskontoret granskar kommunens verksamhet på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, som har utsetts av kommunfullmäktige.

Räddningstjänsten (”brandkåren”) ingår sedan den 1 januari 2015 i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right