Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för områdena arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning.

Det viktigaste målet för arbetsmarknadsförvaltningen är att invånare i Helsingborg ska få arbete och försörja sig själva. För att nå det målet arbetar vi till exempel med olika arbetsmarknadsåtgärder och utbildning för vuxna. Det är också vi som hanterar ansökningar om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Vi samarbetar med flera förvaltningar i staden och med exempelvis arbetsförmedlingen, näringslivet, idéburen sektor och Familjen Helsingborg.

Vår verksamhetsidé är att alla vuxna invånare utifrån sin förmåga är delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. All verksamhet ska ha individen i fokus och vi ska underlätta invånares valfrihet för ett vuxenliv i arbete.

Förvaltningen består av verksamheterna arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning. Verksamheterna arbetar tillsammans på ett processinriktat arbetssätt med invånaren i fokus.

Arbetsmarknadsförvaltningen finns på olika platser, till exempel på Järnvägsgatan 35 och i Scala-huset, Gasverksgatan 2. Vuxenutbildningen – bland andra Komvux Helsingborg och Yrkeshögskolan – finns på Campusområdet.

Förvaltningen har cirka 400 anställda och leds av arbetsmarknadsdirektör Maria Norrby. Ordförande är Richard Lundberg (M). Arbetsmarknadsförvaltningen är underställd arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsnämndens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

Hitta hit

Arbetsmarknadsförvaltningens besöksadress är Järnvägsgatan 35. På Bollbrogatan, cirka 60 meter från entrén finns handikapparkering. Hiss finns i markplan och även handikapptoaletter är tillgängliga.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?