Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för områdena arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning.

Det viktigaste målet för arbetsmarknadsförvaltningen är att invånare i Helsingborg ska få arbete och försörja sig själva. För att nå det målet arbetar vi till exempel med olika arbetsmarknadsåtgärder och utbildning för vuxna. Det är också vi som hanterar ansökningar om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Vi samarbetar med flera förvaltningar i staden och med exempelvis arbetsförmedlingen, näringslivet, idéburen sektor och Familjen Helsingborg.

Vår verksamhetsidé är att alla vuxna invånare utifrån sin förmåga är delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. All verksamhet ska ha individen i fokus och vi ska underlätta invånares valfrihet för ett vuxenliv i arbete.

Förvaltningen består av verksamheterna arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning. Verksamheterna arbetar tillsammans på ett processinriktat arbetssätt med invånaren i fokus.

Arbetsmarknadsförvaltningen finns på olika platser, till exempel på Järnvägsgatan 35 och i Scala-huset, Gasverksgatan 2. Vuxenutbildningen – tillsammans med Komvux Helsingborg – finns på Campusområdet.

Förvaltningen har cirka 400 anställda och leds av arbetsmarknadsdirektör Maria Norrby. Ordförande är Richard Lundberg (M). Arbetsmarknadsförvaltningen är underställd arbetsmarknadsnämnden. Arbetsmarknadsnämndens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

Hitta hit

Arbetsmarknadsförvaltningens besöksadress är Järnvägsgatan 35. På Bollbrogatan, cirka 60 meter från entrén finns handikapparkering. Hiss finns i markplan och även handikapptoaletter är tillgängliga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.