Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen ska förverkliga kulturnämndens uppdrag. Det handlar om att utveckla och främja kulturupplevelser, kunskap och bildning som bidrar till nya insikter, reflektion och god livskvalitet.

Kulturen ska utvecklas i hela Helsingborg så den möter invånarnas behov av kulturupplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor, samt öka delaktigheten i kulturlivet.

Kulturförvaltningen leds av tf kulturdirektör Mats Hallberg. Kulturförvaltningen har cirka 300 anställda.

Kulturnämnden styr förvaltningen politiskt. Kulturnämndens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

De verksamheter som ingår i kulturförvaltningen är:

Kulturförvaltningen består även av en stab som arbetar med konst och kulturutveckling, med övergripande förvaltningsfrågor och för kulturnämnden. Vilka funktioner som finns i staben kan du se i organisationsplanen. I staben finns funktioner som kan vara stöd även för dig som invånare och kulturutövare, till exempel om du vill få tillgång till offentliga handlingar eller söka kulturstöd.

Kulturstöd

Förvaltningen ger flera typer av stöd till aktörer inom kulturområdet, både till föreningar och enskilda, exempelvis studieförbund, fristående museer och unga som vill genomföra egna kulturprojekt. Läs mer om kulturstöd.

Hitta hit

Besöksadress är Södergatan 1 (visa på karta). Här kan person i rullstol ta sig in om någon hjälper till med dörren.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?