Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen ska förverkliga kulturnämndens uppdrag. Det handlar om att utveckla och främja kulturupplevelser, kunskap och bildning som bidrar till nya insikter, reflektion och god livskvalitet.

Kulturen ska utvecklas i hela Helsingborg så den möter invånarnas behov av kulturupplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor, samt öka delaktigheten i kulturlivet.

Kulturförvaltningen leds av kulturdirektör Mats Hallberg. Kulturförvaltningen har cirka 300 anställda.

Kulturnämnden styr förvaltningen politiskt. Kulturnämndens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

De verksamheter som ingår i kulturförvaltningen är:

Kulturförvaltningen består även av en stab som arbetar med konst och kulturutveckling, med övergripande förvaltningsfrågor och för kulturnämnden. Vilka funktioner som finns i staben kan du se i organisationsplanen (pdf 53 kb). I staben finns funktioner som kan vara stöd även för dig som invånare och kulturutövare, till exempel om du vill få tillgång till offentliga handlingar eller söka kulturstöd.

Kulturstöd

Förvaltningen ger flera typer av stöd till aktörer inom kulturområdet, både till föreningar och enskilda, exempelvis studieförbund, fristående museer och unga som vill genomföra egna kulturprojekt. Läs mer om kulturstöd.

Hitta hit

Besöksadress är Södergatan 1 (visa på karta). Här kan person i rullstol ta sig in om någon hjälper till med dörren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.