Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen hjälper dig i frågor som rör omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det kan handla om särskilda boenden, personlig assistans, hemvård och hemsjukvård eller hemservice, det vill säga hjälp med inköp, städning, tvätt och fixartjänst.   

Förvaltningens uppdrag kan delas in i tre verksamhetsområden:

 • Omsorg och vård om äldre och personer med funktionsnedsättningar.
  I omsorgen ingår särskilda boenden för äldre inklusive korttidsvård, hemvård, hemservice och anhörigstöd. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
 • Insatser enligt lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS).
  I LSS-verksamheten ingår särskilda boenden för barn och vuxna, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, dagliga verksamheter, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, stödfamilj samt avlösarservice i hemmet.
 • Utåtriktat och förebyggande arbete för att utveckla aktiviteter och resurser.
  Området innefattar träffpunkter, dagverksamheter, förebyggande hembesök, frivilligverksamhet och medverkan i samhällsplanering.

Förvaltningen har cirka 3 340 anställda och leds av Annika Andersson, omsorgsdirektör.

Vård- och omsorgsnämnden styr förvaltningen politiskt. Privata entreprenörer driver en tredjedel av verksamheten.

Hitta hit

Vård- och omsorgsförvaltningen har besöksadress Carl Westmans allé 5 (karta). Handikapparkering finns nära entrén. Övrig parkering ligger 20 meter från ingången. Hiss finns i huset. Handikapphiss finns till höger om entrén i nära anslutning till parkeringen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

 • Måndag-onsdag 08:00-17:00
 • Torsdag 08:00-18:00
 • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right