Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar i huvudsak med frivilliga sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. 

Arbetet går i stora delar ut på att hjälpa människor att hjälpa sig själva, utifrån deras egna förutsättningar. Socialförvaltningen har också myndighetsansvar för bland annat barn som far illa, familjerättsfrågor, vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning och serveringstillstånd.

Förvaltningen har cirka 600 anställda och leds av socialdirektör Johan Klingborg. Socialnämnden styr förvaltningen politiskt. Socialnämndens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

Socialförvaltningens arbete omfattar:

I Helsingborgs stad är det arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd, socialbidrag).

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt:

  • Socialtjänstlagen
  • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
  • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • Alkohollagen
  • Tobakslagen

Hitta hit

Huvudentrén finns på Bredgatan 17 (karta). Trottoarkanten mot Bredgatan är nedsänkt till vänster och höger om entrén. Handikapparkering hittar du cirka 10 meter från entrén.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.