Stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen i deras arbete. Det kan vara allt från att utreda spårvägar och planera informationsarbete till att utveckla näringslivet eller verka för en hållbar stad.    

Stadsledningsförvaltningen har tre huvuduppgifter:

 • Leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma.
 • Erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna.
 • I samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.

För att utföra uppgifterna är stadsledningsförvaltningen organiserad i avdelningar och enheter.

Förvaltningen består av följande avdelningar:

 • Juridik och administration
 • Ekonomi och styrning
 • HR
 • Kommunikation
 • Näringslivs- och destinationsutveckling
 • Strategisk samhällsutveckling
 • Digitalisering
 • Service

Stadsledningsförvaltningen har cirka 300 medarbetare och leds av biträdande stadsdirektör Jonna Myrebris. Kommunstyrelsen styr förvaltningen politiskt.

Hitta hit

Förvaltningen har besöksadress Drottninggatan 2 (karta). Det finns en tillgänglighetsanpassad ingång och handikapparkering på Stallgatan (karta).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?