Stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen i deras arbete. Det kan vara allt från att utreda spårvägar och planera informationsarbete till att utveckla näringslivet eller verka för en hållbar stad.    

Stadsledningsförvaltningen har tre huvuduppgifter:

 • Leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma.
 • Erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna.
 • I samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.

För att utföra uppgifterna är stadsledningsförvaltningen organiserad i avdelningar och enheter.

Förvaltningen består av följande avdelningar:

 • Avdelningen för ekonomi och styrning
  Ekonomidirektör Marcus Nilsson.
 • Avdelningen för juridik och service
  Servicedirektör Mathias Johansson Perttu.
 • Avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling
  Näringslivsdirektör Annette Melander Berg.
 • Avdelningen för strategisk samhällsutveckling
  Utvecklingsdirektör Mikael Kipowski.
 • Digitaliseringsavdelningen
  Digitaliseringsdirektör Martin Güll.
 • HR-avdelningen
  HR-direktör Jörgen Fransson.
 • Kommunikations- och marknadsavdelningen
  Kommunikation- och marknadsdirektör Fredrik Wahrolén.

Stadsledningsförvaltningen har cirka 400 medarbetare och leds av biträdande stadsdirektör Jonna Myrebris. Kommunstyrelsen styr förvaltningen politiskt. Se vilka politiker som sitter i kommunstyrelsen.

Hitta hit

Förvaltningen har besöksadress Drottninggatan 2 (karta). Det finns en tillgänglighetsanpassad ingång och handikapparkering på Stallgatan (karta).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?