Stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen i deras arbete. Det kan vara allt från att utreda spårvägar och planera informationsarbete till att utveckla näringslivet eller verka för en hållbar stad.    

Stadsledningsförvaltningen har tre huvuduppgifter:

 • Leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma.
 • Erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna.
 • I samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.

För att utföra uppgifterna är stadsledningsförvaltningen organiserad i avdelningar och enheter.

Förvaltningen består av följande avdelningar:

 • Avdelningen för ekonomi och styrning
  Ekonomidirektör Marcus Nilsson.
 • Avdelningen för juridik och service
  Servicedirektör Mathias Johansson Perttu.
 • Avdelningen för strategisk samhällsutveckling
  Utvecklingsdirektör Mikael Kipowski.
 • Digitaliseringsavdelningen
  Digitaliseringsdirektör Maria Stellinger Ernblad.
 • HR-avdelningen
  HR-direktör Jörgen Fransson.
 • Avdelningen för kommunikation och näringsliv
  Tf kommunikations- och näringslivsdirektör Pernilla Blixt
 • Avdelningen för  innovation och transformation
  Innovations- och transformationsdirektör Lisa Olsson.

Stadsledningsförvaltningen har cirka 400 medarbetare och leds av förvaltningschef Jonna Myrebris. Kommunstyrelsen styr förvaltningen politiskt. Kommunstyrelsens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

Hitta hit

Förvaltningen har besöksadress Drottninggatan 2 (karta). Det finns en tillgänglighetsanpassad ingång och handikapparkering på Stallgatan (karta).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.