Stadsledningsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen hjälper kommunstyrelsen i deras arbete. Det kan vara allt från att utreda spårvägar och planera informationsarbete till att utveckla näringslivet eller verka för en hållbar stad.    

Stadsledningsförvaltningen har tre huvuduppgifter:

 • Leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma.
 • Erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna.
 • I samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.

För att utföra uppgifterna är stadsledningsförvaltningen organiserad i avdelningar och enheter.

Förvaltningen består av följande avdelningar:

 • Avdelningen för ekonomi och styrning
  Ekonomidirektör Marcus Nilsson.
 • Avdelningen för juridik och service
  Servicedirektör Mathias Johansson Perttu.
 • Avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling
  Näringslivsdirektör Annette Melander Berg.
 • Avdelningen för strategisk samhällsutveckling
  Utvecklingsdirektör Mikael Kipowski.
 • Digitaliseringsavdelningen
  Digitaliseringsdirektör Martin Güll.
 • HR-avdelningen
  HR-direktör Jörgen Fransson.
 • Kommunikations- och marknadsavdelningen
  Kommunikation- och marknadsdirektör Fredrik Wahrolén.

Stadsledningsförvaltningen har cirka 400 medarbetare och leds av biträdande stadsdirektör Jonna Myrebris. Kommunstyrelsen styr förvaltningen politiskt. Kommunstyrelsens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

Hitta hit

Förvaltningen har besöksadress Drottninggatan 2 (karta). Det finns en tillgänglighetsanpassad ingång och handikapparkering på Stallgatan (karta).