Fastighetsförvaltningen

Fastighetsförvaltningens övergripande mål är att förse staden med ändamålsenliga lokaler för att på bästa sätt kunna bedriva verksamheten.

De allra flesta fastigheterna hyrs ut till andra förvaltningar där kommunal verksamhet bedrivs exempelvis skola och omsorg men även kontorslokaler.

Fastighetsförvaltningen har 50 anställda och leds av fastighetsdirektör  Magnus Prochéus. Fastighetsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Staben

Fastighetsdirektören är förvaltningschef och leder och fördelar arbetet inom fastighetsförvaltningen. Staben består även av förvaltningens lokalcontroller, miljösamordnare och HR-chef.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningens medarbetare har hand om förvaltningens ekonomi, reception, diarieföring samt diverse övriga administrativa uppgifter. Avdelningen registrerar också felanmälningar för bostäder, lokaler och passagesystem.

Bostadsavdelningen

Bostadsavdelningens medarbetare har hand om drygt 700 bostäder runt om i staden. Avdelningen arbetar även med stadens bostadssociala program.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens medarbetare ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av fastighetsförvaltningens byggnader och anläggningar. Den totala ytan är cirka 670 000 kvadratmeter. De flesta lokalerna hyrs ut för kommunal verksamhet som skola, förskola, vårdboende, kultur och idrott. Cirka tio procent av lokalerna hyrs ut till privat verksamhet.

Teknikavdelningen

Teknikavdelningens medarbetare ansvarar för drift och förvaltning av de tekniska installationerna i fastighetsförvaltningens byggnader. Avdelningen ansvarar också för det stadsövergripande säkerhetsarbetet inom inbrottsskydd, passage och övervakningskameror.

Projektavdelningen

Projektavdelningens medarbetare ansvarar för de flesta av de byggprojekt som fastighetsförvaltningen genomför. Avdelningens uppdrag omfattar hela processen från programskede till slutbesiktning.

Hitta hit

Fastighetsförvaltningen har besöksadress Drottninggatan 7. Här kan personer med rullstol själv ta sig in. Hiss finns och handikapparkeringen hittar du på Badhusgatan (karta), 30 meter från entrén.