Fastighetsförvaltningen

Fastighetsförvaltningens övergripande mål är att förse staden med ändamålsenliga lokaler för att på bästa sätt kunna bedriva verksamheten.

De allra flesta fastigheterna hyrs ut till andra förvaltningar där kommunal verksamhet bedrivs exempelvis skola och omsorg men även kontorslokaler.

Fastighetsförvaltningen har cirka 60 anställda och leds av fastighetsdirektör Magnus Prochéus. Fastighetsnämnden styr förvaltningen politiskt. läs mer på helsingborg.tromanpublik.se. 

Staben

Fastighetsdirektören är förvaltningschef och leder och fördelar arbetet inom fastighetsförvaltningen. Staben består även av förvaltningens lokalcontroller och HR-chef.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningens medarbetare har hand om förvaltningens ekonomi, reception, diarieföring samt diverse övriga administrativa uppgifter.

Bostadsavdelningen

Bostadsavdelningen försörjer stadens bostadssociala insatser med bostäder och dess medarbetare har hand om drygt 700 bostäder runt om i staden.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens medarbetare ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av fastighetsförvaltningens byggnader och anläggningar. Avdelningen ansvarar också för det stadsövergripande säkerhetsarbetet inom inbrottsskydd, passage och övervakningskameror. Den totala ytan är cirka 700 000 kvadratmeter. De flesta lokalerna hyrs ut för kommunal verksamhet som skola, förskola, vårdboende, kultur och idrott. Cirka tio procent av lokalerna hyrs ut till privat verksamhet.

Projektavdelningen

Projektavdelningens medarbetare ansvarar för de flesta av de byggprojekt som fastighetsförvaltningen genomför. Avdelningens uppdrag omfattar hela processen från programskede till slutbesiktning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?