Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för långsiktig strategisk planering för staden
och operativ drift av gator, parker, stränder samt teknisk infrastruktur.

Vi har hand om bygglov, gator, skötsel av stränder, parker, kartproduktion, fastighetsbildning samt en hel del annat.

Förvaltningen har runt 250 medarbetare och leds av förvaltningschefen Anna Möller.

Stadsbyggnadsnämnden styr förvaltningen politiskt. Stadsbyggnadsnämndens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

Stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar

Stadsbyggnadsförvaltningen är beställare av vatten och avlopp, men VA-frågor (vatten och avlopp) sköts av NSVA. Läs mer på NSVA:s webbplats.

Hitta hit

Stadsbyggnadsförvaltningen har besöksadress Järnvägsgatan 22 (karta). Parkering för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns vid Knutpunktens huvudentré cirka 200 meter norrut. Övrig parkering hittar du på Knutpunktens P-däck och i P-garaget. Hiss finns till alla plan hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.