Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för långsiktig strategisk planering för staden och operativ drift av gator, parker, stränder samt teknisk infrastruktur.

Vi har hand om bygglov, gator, skötsel av stränder, parker, kartproduktion, fastighetsbildning samt en hel del annat.

Förvaltningen har runt 250 medarbetare och leds av förvaltningschefen Anna Möller.

Stadsbyggnadsnämnden styr förvaltningen politiskt. Stadsbyggnadsnämndens uppdrag, ledamöter, reglementen, kallelser och protokoll (tromanpublik.se).

Stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar

Stadsbyggnadsförvaltningen är beställare av vatten och avlopp, men VA-frågor (vatten och avlopp) sköts av NSVA. Läs mer på NSVA:s webbplats.

Hitta hit

Stadsbyggnadsförvaltningen har besöksadress Järnvägsgatan 22 (karta). Handikapparkering finns vid Knutpunktens huvudentré cirka 200 meter norrut. Övrig parkering hittar du på Knutpunktens P-däck och i P-garaget. Hiss finns till alla plan hos stadsbyggnadsförvaltningen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?