Skol- och fritidsförvaltningen

Skol- och fritidsförvaltningen ansvarar för och driver stadens egna förskolor och skolor. Denna verksamhet kallas för Helsingborgs stads skolor. Förvaltningen ansvarar också för flera av stadens anläggningar och fritidsgårdar och har tillsynsansvar för Helsingborgs enskilda förskolor.

Skol- och fritidsförvaltningen har hand om:

Förvaltningen sköter intagningen till alla de kommunala gymnasieskolorna samt till de flesta fristående gymnasieskolorna i Helsingborg.

Skol- och fritidsförvaltningen ansvarar även för drift av stadens idrotts- och fritidsanläggningar, samt för att utveckla fritidsverksamheten för barn och unga i Helsingborg. Helsingborgs stads fritidschef är Daniel Nilsson.

Förvaltningen har 3 800 anställda och leds av utbildningsdirektör Tony Mufic.

Hitta hit

Skol- och fritidsförvaltningen har besöksadress Östra allén 16 (karta). Det finns handikapparkering vid huvudingången. Övrig parkering 20 meter från ingången. Hiss finns i markplan vid ingången mot Tankegången.

Barn- och utbildningsnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden styr förvaltningen politiskt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?