Skol- och fritidsförvaltningen

Skol- och fritidsförvaltningen

ansvarar för de skolor

som är ägda av Helsingborgs kommun.

Förvaltningen ansvarar också

för många av kommunens anläggningar

och fritidsgårdar.

Förvaltningen har också som ansvar

att se till att Helsingborgs förskolor

drivs som de ska.

Skol- och fritidsförvaltningen

har hand om:

Förvaltningen sköter antagningen

till kommunens skolor.

Vi sköter också antagningen till

de flesta privatägda skolorna.

Skol-och fritidsförvaltningen

har också ansvar för Helsingborgs kommuns

idrotts- och fritidsanläggningar.

Det kan vara till exempel

sporthallar och badhus.

Här kan du läsa mer om våra
idrotts- och fritidsanläggningar (inte lättläst)
.

Hitta hit

Vi finns på

Östra allén 16 i Helsingborg.

Här är en karta
som visar
var Östra allén 16 ligger
.

Hiss finns.

Det finns handikapparkering

vid huvudingången.

Övrig parkering finns 20 meter

från huvudingången.