Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten. 

Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 65 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Helsingborg. Här kan du läsa vilka som är ledamöter i kommunfullmäktige.

Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
  • Nämndernas organisation och verksamhet
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder

Fullmäktige beslutar även om kommunalt partistöd.

Detta gäller för dig som vill besöka kommunfullmäktige

Våren 2023 har det gjorts en riskanalys av kommunfullmäktiges sammanträden. Därför införs nya rutiner för besökare/åhörare från och med den 17 oktober 2023.

För dig som vill besöka kommunfullmäktiges sammanträden gäller:

  • Ändrad ingång. Du går in via Rådhustorget på Rådhusets norra sida.
  • Maxantal för åhörare är 50 personer.
  • Om du som åhörare har väskor med dig så får du dessa visiterade av väktare. Åhörare kan också bli visiterade med metalldetektor.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning innehåller bestämmelser om hur kommunfullmäktiges sammanträden ska genomföras samt om arbetsuppgifter för kommunfullmäktiges ordförande och de två vice ordförandena. Kommunfullmäktiges arbetsordning (pdf 506,08 kB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.