Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

jobbar för att hjälpa dig.

Vi kan ge dig

stöd, råd och behandling.

Vi ger dig det stöd och den hjälp

du behöver för att kunna

lösa dina problem eller

din livssituation.

Vi utgår alltid från

dina förutsättningar när

vi hjälper dig.

Socialförvaltningen har

också myndighetsansvar.

Myndighetsansvar betyder att

vi kan ta beslut och bestämma i

vissa situationer.

Vi har myndighetsansvar för

barn som far illa, familjerättsfrågor

och vuxna med missbruk eller

psykiska funktionsnedsättningar.

Vi har också myndighetsansvar

för serveringstillstånd.

Serveringstillstånd handlar om

vem som får sälja eller servera

till exempel alkohol och läkemedel.

Här kan du läsa mer om socialjouren och socialförvaltningens mottagning.

Hitta hit

Vi finns på

Bredgatan 17 i Helsingborg.

Här är en karta som visar var Bredgatan 17 ligger.

Det finns handikapparkering

ungefär tio meter från entrén.

Arbetsmarknadsförvaltningen

I Helsingborgs kommun

är det arbetsmarknadsförvaltningen

som har ansvar för

ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd är ett

samlingsord för de olika bidrag

du kan ansöka om.

Du kan läsa mer om arbetsmarknadsförvaltningen här.