Krimteamet

Staden arbetar för att tidigt hjälpa och upptäcka unga som är i riskzonen för kriminalitet och extremism. Är du själv i riskzonen, oroar dig för någon annan eller har blivit utsatt för ett brott kan du ringa råd- och stödtelefonen på telefon 073-231 14 78.

Krimteamet har en tät samverkan med polisen i arbetet med unga personer som är misstänkta för eller utsatta för brott. Krimteamet tar också kontakt med berörda myndigheter och samverkanspartners som kan hjälpa och stötta personer att lämna en kriminell livsstil. De utbildar och informerar också polisen om socialtjänstens arbete för att skapa en god samverkan.

En socialsekreterare är alltid med vid ett förhör med någon som är under 18 år om misstänkt för brott. Efter ett förhör har socialsekreteraren oftast ett samtal med den unge och dennes föräldrar för att få en bild av den unges behov. Socialsekreteraren är också ett stöd för att hjälpa den unge och dennes familj.

Krimteamet arbetar mot våldsbejakande extremism. Vill du läsa mer om stadens arbete mot våldsbejakande extremism kan du trycka här för att komma vidare till sidan. 

Gängsnacket – en guide för vuxna

Länsstyrelserna och polisen har tagit fram foldern Gängsnacket som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna med information om risken att barn kan bli rekryterade till kriminella gäng. Foldern lyfter bland annat vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället när oro finns för ett barn. Läs mer här: Gängsnacket

Råd- och stödtelefon

Hit kan du ringa om du vill eller har lämnat en kriminell livsstil, om du är hotad av kriminella grupper eller befinner dig i våldsbejakande miljöer. Du kan även ringa om du har blivit utsatt för brott.

Även du som närstående eller tjänsteman kan ringa råd- och stödtelefonen om du är orolig för att någon i din närhet riskerar att involveras i våldsbejakande extremism.

  • 073-231 14 78

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.