Krimteamet

Kommunen arbetar för att tidigt hjälpa och upptäcka unga som är i riskzonen för kriminalitet och extremism. Är du själv i riskzonen eller oroar du dig för någon annan kan du ringa brottsoffertelefonen på telefon 073-231 14 78.

Krimteamet arbetar förebyggande för att tidigt upptäcka människor som är i riskzonen och riktar sig främst mot unga.

En socialsekreterare är alltid med vid ett förhör med någon som är under 18 år gammal. Efter ett förhör har socialsekreteraren oftast ett samtal med den unge och dennes föräldrar för att få en bild av den unges behov. Socialsekreteraren är också ett stöd för den unge och dennes familj i samband med kontakten med socialtjänsten.

Krimteamet arbetar tätt med polisen för att stötta och hjälpa människor som söker stöd hos teamet. Krimteamet tar också kontakt med berörda myndigheter eller samverkanspartners som kan stötta personen i sin väg ut ur hot och kriminalitet.

Krimteamet arbetar på liknande sätt vid våldsbejakande extremism och har även en stödtelefon för råd och stöd vid oro för våldsbejakande extremism. Krimteamet utbildar och informerar också polisen om socialtjänstens arbete.

Råd- och stödtelefon

Brottsoffertelefonen 073-231 14 78 bemannas av Krimteamet. Hit kan man ringa om man vill eller har lämnat en kriminell livsstil, om man är hotad av kriminella grupper eller befinner sig i våldsbejakande miljöer.

Även du som närstående eller tjänsteman kan ringa brottsoffertelefonen om du är orolig för att någon i din närhet riskerar att involveras i våldsbejakande extremism. Därefter erbjuder Krimteamet ett möte där man samlar personer som känner personen väl för att komma fram till hur ni går vidare, till exempel med en anmälan till socialtjänst eller polisen eller olika typer av stöd.

Våldsbejakande extremism

Helsingborgs stad arbetar mot våldsbejakande extremism tillsammans med Centret mot våldsbejakande extremism. Vi stödjer samverkan mellan lokala aktörer för att identifiera problem och genomföra riktade utbildningsinsatser.

2017-2018 medverkade Helsingborgs stad i EU-projektet ”Skånes Quatro Helix – Att tillsammans möta anti-demokratiska handlingar och värderingar”. På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Har du konkreta tips eller känner oro?

Då kan du kontakta:

  • Centret mot våldsbejakande extremism, stödtelefon 08-52744290.
  • Säpo 010-568 70 00.
  • Polisen: 114 14.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.