Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism kallas rörelser, ideologier och miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, som kan använda våld för att uppnå sina ideologiska mål.

Helsingborgs stad arbetar mot våldsbejakande extremism i samverkan med Centret mot våldsbejakande extremism (CVE), läs mer på cve:s webbplats. Helsingborgs stads arbete mot våldsbejakande extremism berör en del av stadens verksamheter. Arbetet sker genom samverkan mellan lokala aktörer för att identifiera problem och genomföra riktade utbildningsinsatser.

Arbetet mot våldsbejakande extremism ska vara en integrerad del av berörda förvaltningars och bolags arbete. Verksamheten ska anpassas utifrån existerande kunskap och forskning.

Det är även avgörande att det finns en strukturerad samverkan mellan staden, polisen, civilsamhället och andra nyckelaktörer. Samverkansarbetet utgår från lokala lägesbilder och lokala förutsättningar. Det innebär att behov och lösningar kan skilja sig åt men de långsiktiga målen och tillgången till kunskap och metodutveckling är gemensam.

Andra aktörer

Lokal lägesbild

De berörda förvaltningarna har lokal lägesbild mot våldsbejakande extremism, det vill säga information om vilka organisationer som är aktiva med mera. Det är viktigt att veta vilka grupper som är aktiva, var grupperna finns och på vilka mötesplatser där barn och unga kan tänkas rekryteras. Varje berörd förvaltning har också en kontaktperson mot våldsbejakande extremism.

De lokala handlingsplanerna ska revideras en gång per år.

Central samordnare mot våldsbejakande extremism

Stadsledningsförvaltningen, genom säkerhetschefen styr, leder och utvecklar arbetet mot våldsbejakande extremism. Helsingborgs stads centrala samordnare är placerad vid socialförvaltningen och ansvarar bland annat för att skapa kunskapsunderlag, vara uppdaterad om aktuell forskning, bistå i kontakter med andra myndigheter, exempelvis polisen, utarbeta utbildningsmaterial och arrangera utbildningar för stadens medarbetare samt utgöra ett stöd för de lokala kontaktpersonerna med flera som inom staden som arbetar med våldsbejakande extremism.

Nätverk

”Att avbryta och förhindra kriminalitet och våldsbejakande extremistiska miljöer” är ett nätverk där socialförvaltningen har en aktiv roll. Arbetet enligt Helsingborgsmodellen sker inom ramen för ordinarie samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, polis, kriminalvård, bolag, föreningsliv, trossamfund, frivilligorganisationer och civilsamhälle. De strategiska inriktningarna bygger på:

  • förebyggande insatser
  • kompetenshöjande insatser
  • samordning och samverkan
  • uppföljning och utvärdering

Har du konkreta tips eller känner oro?

Då kan du anonymt kontakta:

  • Polisen: 114 14
  • Råd- och stödtelefon via Socialtjänsten Helsingborg: 073-231 14 78
  • Säpo: 010-568 70 00
  • Centret mot våldsbejakande extremism: stödtelefon 08-52744290

Tipsa om brott | Polismyndigheten (polisen.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.