Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd för unga som fyllt 15 år, men inte 21 år, när de begick brottet. Domstolen kan bestämma mellan 20 till 150 timmar ungdomstjänst. Timmarna utförs utanför skoltid.

Målgrupp

Ungdomstjänst är i första hand riktad till unga som lagförts för brott, men som av sin socialsekreterare inte bedömts ha ett ”särskilt vårdbehov”.

I yttrande till polis och åklagare ska socialsekreteraren bedöma om ungdomen är lämplig för ungdomstjänst utifrån den unges sociala förmåga, förmåga att hålla tider, att fungera med andra och att kunna ta emot tillrättavisningar. Kort sagt förväntas ungdomen kunna sköta en praktikplats.

För unga med ett särskilt vårdbehov ska socialsekreteraren föreslå åtgärder som ska motverka den unges negativa utveckling i ett yttrande till polis och åklagare, uttryckt i ett ungdomskontrakt. Domstolen bestämmer då påföljden ungdomsvård, med tillägget att den unge ska följa ungdomskontraktet.

Ungdomstjänst kan också fungera som ett tillägg i de fall domstolen inte anser att socialtjänstens ungdomskontrakt är tillräckligt i förhållande till brottets art.

Startmöte

När ungdomen dömts till ungdomstjänst skickas domen till Krimteamets samordnare för ungdomstjänst. Samordnaren kallar ungdomen med vårdnadshavare till ett startmöte tillsammans med en programledare för påverkansprogrammet Att gå vidare från Mobila teamet.

Är ungdomen också aktuell på annat vis hos socialtjänsten medverkar även socialsekreteraren. Startmötet räknas som den första timmen av ungdomstjänsten. Samtalsledaren för påverkansprogrammet bokar in samtal med ungdomen och när samtalsserien är klar tilldelas hen sin praktikplats.

Påverkansprogram

En mindre del av timmarna består av ”annan särskilt samordnad verksamhet”. I Helsingborg använder vi oss av ett påverkansprogram som heter Att gå vidare. Programmet syftar till att identifiera och utmana kriminella tankemönster. Det är Mobila teamet som håller i programmet. Programmets längd varierar med antalet timmar som den unge är lagförd.

Arbetsplatsen

Samordnaren ska ta hänsyn till individens egna önskemål och förutsättningar när ungdomen ska tilldelas arbetsplats. Samordnaren gör schemat för timmarna tillsammans med handledaren på arbetsplatsen. Samordnaren ska då ta hänsyn till att ungdomens vardag ska fungera på ett positivt sätt och till vilka möjligheter som finns på arbetsplatsen.

En uppgift för samordnaren för ungdomstjänst är att rekrytera och hålla kontinuerlig kontakt med handledarna på de olika arbetsplatserna.

Misskötsamhet

Om ungdomen avviker från planeringen (sen ankomst, frånvaro, vägrar utföra uppgifter, tråkig attityd, med mera) är samordnaren skyldig att meddela åklagare, som då kallar den unge till ett möte för att utdela en varning.

Om ungdomen ändå inte sköter sin ungdomstjänst begär åklagare att domstol ändrar domen till en annan påföljd. När det är aktuellt begär åklagare att socialsekreteraren lämnar ett nytt och aktuellt yttrande.

Avslutande samtal

När samtalen och arbetstimmarna är klar gör ungdomen den sista timmen i form av ett avslutningsmöte. Samma personer som vid startmötet kallas till avslutningsmötet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.