Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte där den som har begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet träffas tillsammans med en utbildad medlare och pratar om det som har hänt. Medlaren träffar först parterna var för sig, för att förbereda er inför medlingsmötet.

Medling kan ske vid brott som till exempel misshandel, olaga hot, rån, stöld, övergrepp i rättssak, skadegörelse och snatteri. Medling är en bra möjlighet till nystart mellan människor i situationer där polis och socialtjänst blivit inkopplade.

För dig som begått ett brott

Du som är upp till 21 år får möjlighet att göra något som kan bli betydelsefullt för dig och för den som blivit utsatt, genom att:

  • förklara dig och be om ursäkt för det du gjort.
  • visa att du tar ansvar för dina handlingar.
  • gottgöra skadan genom att göra en överenskommelse med den du utsatt för brott.

För dig som utsatts för brott

  • Du ges möjlighet att berätta om din upplevelse av brottet och vilka konsekvenser det medfört.
  • Du får möjlighet att ställa frågor till den som har utsatt dig för brott.
  • Att reda ut händelsen kan minska rädsla och otrygghet inför framtiden.
  • Medling är alltid frivilligt. Det ersätter inte rättegång/straff, men åklagare blir underrättad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.