Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte där den som har begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet träffas tillsammans med en utbildad medlare och pratar om det som har hänt. Medlaren träffar först parterna var för sig, för att förbereda er inför medlingsmötet.

Medling kan ske vid brott som till exempel misshandel, olaga hot, rån, stöld, övergrepp i rättssak, skadegörelse och snatteri. Medling är en bra möjlighet till nystart mellan människor i situationer där polis och socialtjänst blivit inkopplade.

För dig som begått ett brott

Du som är upp till 21 år får möjlighet att göra något som kan bli betydelsefullt för dig och för den som blivit utsatt, genom att:

  • förklara dig och be om ursäkt för det du gjort.
  • visa att du tar ansvar för dina handlingar.
  • gottgöra skadan genom att göra en överenskommelse med den du utsatt för brott.

För dig som utsatts för brott

  • Du ges möjlighet att berätta om din upplevelse av brottet och vilka konsekvenser det medfört.
  • Du får möjlighet att ställa frågor till den som har utsatt dig för brott.
  • Att reda ut händelsen kan minska rädsla och otrygghet inför framtiden.
  • Medling är alltid frivilligt. Det ersätter inte rättegång/straff, men åklagare blir underrättad.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?