Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

hjälper dig med frågor som rör

äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Det kan vara frågor som handlar om

speciella boenden, personlig assistans

eller annan hjälp i hemmet.

Vårt arbete kan delas upp

i tre områden:

1. Omsorg och vård till äldre
eller personer med funktionsnedsättningar

Det kan handla om speciella boenden för äldre,

hemvård eller stöd till anhöriga.

2. Insatser enligt LSS

LSS är lagen om särskild service

för personen med funktionshinder.

Det kan handla om till exempel

speciella boenden för barn och vuxna,

personlig assistans, stödfamilj

och avlösarservice i hemmet.

3. Socialt och förebyggande arbete

Det kan handla om till exempel

träffpunkter, dagverksamhet

och förebyggande hembesök.

Detta finns för att utveckla

de aktiviteter och resurser som finns.

Hitta hit

Vi finns på

Carl Westmans allé 5 i Helsingborg.

Här är en karta som visar var Carl Westmans allé 5 ligger.

Handikapparkering finns nära ingången.

Övrig parkering finns 20 meter

från ingången.

Hiss och handikapphiss finns.