Innan du söker ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du har uttömt andra alternativ, använt dina ekonomiska tillgångar* och sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

* Ekonomiska tillgångar är till exempel pengar på banken, aktier, bil, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker.

Om du är gift eller sambo ska du och din partner göra en gemensam ansökan. För par som ansöker för första gången gäller nya regler från den 1 mars 2021: om ni är berättigade till bistånd kommer halva beloppet att utbetalas till dig, och halva till din partner. Ni ska registrera ett konto var i Swedbanks utbetalningssystem, SUS. Banken kan hjälpa er med detta. Den som inte är ansluten till SUS får en avi hemskickad.

Nytt! Från och med 1 maj 2021 ska du även lämna in kontoutdrag.

Det innebär att du lämnar in fem handlingar (ekonomisk översikt, hyreskontrakt, hyresavi, uppehållstillstånd och kontoutdrag) när du ansöker första gången (fyller i grundansökan).

Tänk på det här innan du ansöker:

  • ekonomiskt bistånd är sista alternativet när alla andra alternativ är uttömda,
  • du ska i första hand söka andra bidrag som du kan ha rätt till,
  • du kan alltid kontakta oss för rådgivning innan du ansöker,
  • du behöver skicka underlag för boende, uppehållstillstånd och kontoöversikt om du ansöker för första gången eller efter ett uppehåll,
  • efter att du har lämnat in din allra första ansökan (grundansökan), kommer vi att ringa dig. Samtalet behövs för att vi ska kunna utreda rätten till bistånd. Du kommer att ha kontakt med en socialsekreterare och en guide.
Innan du söker ekonomiskt bistånd

Räkna ut om du kan få ekonomiskt bistånd

På socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?