Fonder och stiftelser

Helsingborgs stad har hand om ett stort antal stiftelser. Många av dessa kan du som är skriven i Helsingborg söka pengar från.

Det är viktigt att vara medveten om att pengarna tillhör respektive stiftelse och stiftelserna själva avgör vem som får ta del av pengarna. Det är alltså inte kommunens pengar som delas ut. Helsingborgs stad har anlitats av stiftelserna för att administrera dem. Stiftelsepengarna skiljer sig därför från exempelvis försörjningsstöd och du har ingen rättighet att få pengar från en stiftelse eller rätt att få ett visst belopp.

För att så många som möjligt ska kunna ta del av stiftelsernas pengar så beviljas du maximalt en gång per kalenderår, oavsett när under året du skickade in din ansökan.

Vem får pengar från stiftelserna som staden förvaltar?

Kriterier för att du ska kunna bli beviljad pengar:

 • vara skriven i Helsingborgs kommun.
 • vara över 18 år gammal.
 • inte är studerande med inkomst från CSN.
 • inte äga bostadsrätt eller fastighet.
 • vare ekonomiskt behövande.

Du ska också uppfylla något av nedanstående kriterier:

 • arbetslös (deltid/heltid).
 • sjukskriven.
 • pensionär.
 • ensamstående med barn under 18 år.

Du kan bli tilldelad medel ur stiftelserna en gång per kalenderår.

Då kan du ansöka till fonder och stiftelser

 • 1 mars–5 juni
 • 15 augusti– 6 december

Separata ansökningstider för:

 • Hilda och Georg Dahlins stiftelse
 • Henry och Gerda Dunkers donationsfond nr 1
 • Gåsebäcks barnhemsfond
 • Elsa Killbergs fond
 • Vita Bandets fond

Så ansöker du steg för steg till allmänna fonder

Detta händer när du har skickat in din ansökan

Helsingborg kontaktcenter lämnar din ansökan till stiftelseadministrationen som kontrollerar att du uppfyller kriterierna för att söka och att din ansökan är komplett med de bilagor som krävs. Om allt är i sin ordning så väljer stiftelseadministrationen ut en stiftelse som passar dig utifrån det du har beskrivit i din ansökan. Du behöver alltså inte själv veta vilken stiftelse du vill söka pengar ur. En och samma ansökningsblankett används för att söka medel ur de allra flesta stiftelserna.

Stiftelser som kräver särskilda ansökningsblanketter

Om du vill söka pengar från en av de fonder som kräver särskild ansökningsblankett ska du kontakta Helsingborg kontaktcenter, så får du blanketten hemskickad.

Du får svar på din ansökan efter maximalt fyra månader från det att du har ansökt.

Om du har blivit beviljad pengar får du en utbetalning på det konto som du anmält till Swedbanks kontoregister (SUS) om du inte har anmält konto kommer utbetalning att ske på en utbetalningsavi.

Om du i stället har fått avslag får du ett meddelande som informerar om detta. Det går inte att överklaga ett beslut om avslag, men du kan skicka in en ny ansökan nästa år.

Mer information om fonder och stiftelser

Varje stiftelse som Helsingborgs stad har hand om har egna regler som talar om hur och till vem pengarna ska delas ut. Dessa regler måste kommunen följa.

Det inte är stadens pengar som delas ut utan respektive stiftelses medel (med egna styrelser och statuter) som staden förvaltar. Utdelning sker från stiftelsen om det finns medel.

De stiftelser som Helsingborgs stad har hand om har olika inriktning. Exempelvis är en del stiftelser avsedda att bidra till stadens förskönande, andra vänder sig till grund- och gymnasieskolor och ytterligare några stöttar specifika organisationer och ändamål. Staden förvaltar inga stiftelser som riktar sig till studenter på eftergymnasial nivå. Är du student rekommenderar vi därför att du tar kontakt med din skola för att få hjälp att hitta lämpliga stiftelser att söka pengar från.

Många av stiftelserna har en social inriktning och är tänkta att på olika sätt stötta behövande. Det är de sociala stiftelserna du som invånare kan söka pengar från. Tanken med dessa stiftelser är generellt att pengarna ska bidra till ökad livskvalitet.

Tänk på att myndigheter kan komma att ta hänsyn till utbetalningen du fått från stiftelseförvaltningen, exempelvis vid bedömningen av ekonomiskt bistånd.

Om du vill fördjupa dig lite mer, finns den så kallade donationshandboken. Där kan du läsa om flera av de stiftelser som Helsingborgs stad förvaltar. Det står hur fonderna ska användas och vem de vänder sig till. Texterna i boken är dock generellt svårlästa och det är inget krav att du sätter dig in i de olika stiftelserna för att kunna söka pengar, detta gör staden åt dig.

Läs mer i Helsingborgs stads donationshandbok (pdf 8,8 MB).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.