Budget- och skuldrådgivning

Helsingborg erbjuder dig som har hamnat i ekonomiska svårigheter kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. Rådgivarna finns på Helsingborg kontaktcenter.

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivningen försöker hjälpa dig att leva ett självständigt liv och klara dina skulder.

Rådgivningen finns till för dig som är skuldsatt, har varaktiga betalningsproblem och inte ser någon möjlighet att få balans i ekonomin.

Du får hjälp att klargöra problem, hitta lösningar och få råd om din hushållsekonomi. Du kan också få hjälp med att ta fram nya, realistiska  avtal för att reglera dina skulder.
Rådgivningen kostar dig ingenting och vi har tystnadsplikt.

Boka tid till rådgivning

Du bokar lättast en tid för budget- och skuldrådgivning via vår e-tjänst, men det går också bra att ringa Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.