Budget- och skuldrådgivning

Helsingborg erbjuder dig som har hamnat i ekonomiska svårigheter kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. Rådgivarna finns på Helsingborg kontaktcenter.

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivningen försöker hjälpa dig att leva ett självständigt liv och klara dina skulder.

Rådgivningen finns till för dig som är skuldsatt, har varaktiga betalningsproblem och inte ser någon möjlighet att få balans i ekonomin.

Du får hjälp att klargöra problem, hitta lösningar och få råd om din hushållsekonomi. Du kan också få hjälp med att ta fram nya, realistiska  avtal för att reglera dina skulder.
Rådgivningen kostar dig ingenting och vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss för rådgivning via telefon

Budget och skuldrådgivarna når du via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. Du blir ombedd att lämna kontaktuppgifter och kommer att bli kontaktad av en rådgivare inom fem arbetsdagar. Du kan också skicka ett meddelande till oss via ett formulär.