God man, förvaltare, förmyndare

Den som inte kan ta tillvara sina egna ekonomiska och juridiska rättigheter har rätt till en god man, förvaltare eller förmyndare. Personen hjälper till med ekonomi och myndighetskontakter.

Det finns många anledningar till varför man behöver en god man, förvaltare eller förmyndare. Många får svårt att sköta sin ekonomi när de blir gamla. Andra har svårt att boka läkartider för att de har en funktionsnedsättning. Barn som saknar föräldrar behöver någon som ser till barnets intressen.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

En god man är ett stöd i vardagen

En god man hjälper den som inte själv kan sköta sin ekonomi eller sina kontakter med myndigheter. Det kan till exempel bero på sjukdom eller en funktionsnedsättning. Det är frivilligt att få en god man och den som har god man bestämmer fortfarande i viktiga frågor.

Förvaltare för den som behöver mer hjälp

I bland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge. Då utses en förvaltare. Det är en tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger. Åtgärden begränsar vad en person kan göra på egen hand. Till exempel bestämmer förvaltaren över det som personen äger.

Barn som saknar föräldrar kan få förmyndare

Om ett barn saknar föräldrar, har omyndiga föräldrar eller föräldrar som anses olämpliga kan tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Denna blir även förmyndare. Förmyndaren ser till att barnets intressen tas till vara och bestämmer över barnets egendom.

Välj vad du vill veta mer om

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.