God man, förvaltare, förmyndare

Om du behöver någon som hjälper dig att ha hand om din ekonomi eller att prata med kommunen och andra myndigheter, kan du få en god man eller en förvaltare. 

Skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att om du har en förvaltare är dina tillgångar skyddade mot ditt egna, eventuella, skadliga agerande. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och en förvaltare behöver inte den hjälpbehövandes samtycke.

En annan skillnad är att den som får en förvaltare i princip förlorar sin rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

En förmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten när ett barn saknar en förälder.

Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare

Framtidsfullmakten innebär att du när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

Det är den person som du utser att hjälpa dig som bestämmer när fullmakten träder i kraft men det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol.

En juridiskt kunnig på orten kan hjälpa dig att utforma en fullmakt.

Mer information om framtidsfullmakter:

Behörighet för anhöriga vid bankaffärer

Svenska bankföreningen har ett informationsblad som förklarar ”Behörighet för anhöriga vid bankaffärer”. Det innebär bland annat möjlighet att betala hyra och andra räkningar samt att ansökan om bidrag för en vuxen anhörig som på grund av sjukdom inte själv klarar av detta. Informationsbladet Behörighet för anhöriga vid bankaffärer finns på Svenska bankföreningens webbplats.