Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

God man, förvaltare, förmyndare

Om du behöver någon som hjälper dig att ha hand om din ekonomi eller att prata med kommunen och andra myndigheter, kan du få en god man eller en förvaltare. 

Skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att om du har en förvaltare är dina tillgångar skyddade mot ditt egna, eventuella, skadliga agerande. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och en förvaltare behöver inte den hjälpbehövandes samtycke.

En annan skillnad är att den som får en förvaltare i princip förlorar sin rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

En förmyndare eller särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten när ett barn saknar en förälder.

Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare

Lagen om framtidsfullmakter träder i kraft den 1 juli 2017. Framtidsfullmakten innebär att du när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

Det är den person som du utser att hjälpa dig som bestämmer när fullmakten träder i kraft men det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol.

En juridiskt kunnig på orten kan hjälpa dig att utforma en fullmakt.

Mer information finns att läsa på Regeringens webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close