Spärrat konto – överförmyndarspärren

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd.

Huvudmannen har ett så kallat fritt konto där lön eller pension sätts in. På kontot får det inte finnas mer än 15 000 kronor. Huvudmannen, gode mannen och förvaltaren har fri tillgång till dessa pengar, som ska användas till uppehälle eller vården av huvudmannens egendom.

Huvudmannens alla övriga konton ska vara överförmyndarspärrade. Bevis om att de är spärrade ska lämnas in till överförmyndarnämnden där de förvaras i huvudmannens akt.

Hur tar jag ut pengar från ett spärrat konto?

För att kunna ta ut pengar från ett spärrat konto  måste du skicka in en skriftlig uttagsbegäran till överförmyndarnämnden.

Du kan skriva en egen begäran, använda e-tjänsten Uttag från spärrat konto (e-legitimation krävs) eller använda blanketten Uttag från spärrat konto (pdf 761 kB). I ansökan ska du skriva från vilket konto uttaget ska göras, hur stort beloppet är samt vad pengarna skall användas till. Bifoga faktura, skattebesked eller dylikt.

Du och huvudmannen om denne förstår, ska underteckna begäran.

Överförmyndarnämnden fattar beslut som skickas till dig som god man eller förvaltare. Detta beslut visar du sedan upp vid uttag i bank.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?