Spärrat konto – överförmyndarspärren

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd.

Huvudmannen har ett så kallat fritt konto där lön eller pension sätts in. På kontot får det inte finnas mer än 15 000 kronor. Huvudmannen, gode mannen och förvaltaren har fri tillgång till dessa pengar, som ska användas till uppehälle eller vården av huvudmannens egendom.

Huvudmannens alla övriga konton ska vara överförmyndarspärrade. Bevis om att de är spärrade ska lämnas in till överförmyndarnämnden där de förvaras i huvudmannens akt.

Hur tar jag ut pengar från ett spärrat konto?

För att kunna ta ut pengar från ett spärrat konto  måste du skicka in en skriftlig uttagsbegäran till överförmyndarnämnden.

Du kan skriva en egen begäran, använda e-tjänsten Uttag från spärrat konto (e-legitimation krävs) eller använda blanketten Uttag från spärrat konto (pdf 761 kB). I ansökan ska du skriva från vilket konto uttaget ska göras, hur stort beloppet är samt vad pengarna skall användas till. Bifoga faktura, skattebesked eller dylikt.

Du och huvudmannen om denne förstår, ska underteckna begäran.

Överförmyndarnämnden fattar beslut som skickas till dig som god man eller förvaltare. Detta beslut visar du sedan upp vid uttag i bank.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.