Skaffa god man eller förvaltare

Den som har svårt att sköta sin ekonomi eller sina kontakter med myndigheter kan få en god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltare kan hjälpa till att betala räkningar, söka bidrag, boka läkartider och sköta kontakten med myndigheter.

Det finns många orsaker till varför människor behöver en god man eller förvaltare. Det kan bero på funktionsnedsättning, sjukdom, ålderdom eller missbruk. Det kan även behövas en god man eller förvaltare för ensamkommande barn, för försvunna eller okända personer, eller vid motstridiga intressen vid en rättshandling.

Det är frivilligt att få en god man. Däremot är det en tvångsåtgärd att få en förvaltare.

Det här kan en god man göra för dig

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Det här innebär god man

Den gode mannen är ett stöd i vardagen. Det är frivilligt att få en god man och personen som har en god man bestämmer själv över sitt liv och sina ägodelar. Det personen klarar att göra själv, det fortsätter personen att göra själv.

Den gode mannen kan hjälpa till under en längre period eller bara vid enstaka tillfällen, till exempel i samband med en flytt.

Det här innebär förvaltare

I bland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge. Då utses en förvaltare. Det är en tvångsåtgärd som tas till när en person inte kan ta hand om sig själv eller det han eller hon äger. Åtgärden begränsar vad personen kan göra på egen hand. Till exempel bestämmer förvaltaren över det som personen äger.

I övrigt gör förvaltaren samma sak som en god man.

Ansök och anmäl

Du kan ansöka om god man eller förvaltare åt dig själv eller en anhörig. Andra personer kan inte ansöka, men göra en anmälan om att behovet finns.

Ansök åt dig själv

Du ansöker om god man åt dig själv genom att fylla i en blankett som du hittar i vår e-tjänst. Den ifyllda blanketten skickar du till Tingsrätten, box 712, 251 07 Helsingborg.

Om du vill ansöka om förvaltare till dig själv använder du i stället samma blankett som anhöriga använder.

Ansök åt en anhörig

Du ansöker om god man eller förvaltare åt en anhörig genom att fylla i en blankett som du hittar i vår e-tjänst. Den ifyllda blanketten skickar du till Tingsrätten, box 712, 251 07 Helsingborg. Tänk på att du behöver bifoga läkarintyg.

Anmäl behov hos en icke anhörig

Du anmäler att någon icke anhörig behöver god man eller förvaltare genom att fylla i en blankett som du hittar i vår e-tjänst. Den ifyllda blanketten skickar du till Överförmyndarnämnden, 251 89 Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.