Vid dödsfall

När någon avlider måste den avlidne personens ekonomi redovisas i en bouppteckning som skickas till Skatteverket. Den kan göras privat av den som har god kännedom om boet eller genom att anlita jurist på exempelvis bank eller begravningsbyrå.

I första hand ska den dödes tillgångar bekosta begravningen. Om det saknas tillgångar ska du som tar hand dödsboet vänta med att betala räkningar samt stoppa autogiron och överföringar hos banken.

På webbplatserna Efterlevandeguiden.se och Skatteverket.se – När en anhörig dör finns information om vad man som anhörig behöver göra efter en anhörigs död.

Om det inte finns några kända dödsbodelägare (de som ärver) kan det bli aktuellt att kommunen tillfälligt tar hand om dödsboet i avvaktan på att dödsbodelägare hittas. Finns det ingen som ordnar med begravningen kan kommunen bli ansvarig för att gravsätta den avlidne.

Bouppteckning och dödsboanmälan

Dödsbodelägare ska enligt lag se till att en bouppteckning görs. Bouppteckningen ska visa vad den döde ägt och vilka skulder som fanns vid dödsfallet. Blankett och mer information om bouppteckning kan beställas hos Skatteverket.

I undantagsfall kan en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan, göras. Det är kommunen som utreder om det går att göra en dödsboanmälan.

Förutsättningarna för dödsboanmälan är att:

  • den avlidne ska ha bott och varit folkbokförd i Helsingborg
  • dödsboet inte äger fastigheter eller tomträtter i Sverige eller utomlands
  • tillgångarna (innan skulderna räknats av) inte överstiger kostnaderna för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet
  • dödsboanmälan bör vara klar inom två månader från dödsfallet
  • dödsboet är enkelt att handlägga. Testamente, äktenskapsförord, särkullbarn, efterarv, företag, bostadsrätt eller oenigheter mellan dödsbodelägarna är exempel på situationer som kan vara ett hinder för dödsboanmälan.

Så ansöker du om en dödsboanmälan

Du som är dödsbodelägare eller är företrädare för dödsboet kan ansöka om en dödsboanmälan hos arbetsmarknadsförvaltningen.

När du kontaktar arbetsmarknadsförvaltningen ska du uppge att du vill ansöka om en dödsboanmälan, lämna personuppgifter på den avlidne samt ett telefonnummer där vi kan nå dig. Du kommer därefter att bli kontaktad av en handläggare som gör en bedömning om det kan bli aktuellt med en dödsboanmälan.

Begravningskostnad

Om det saknas pengar i dödsboet till att betala hela eller delar av begravningen kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd. Läs om ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

Dödsboförvaltning och gravsättning

Grunden är att dödsbodelägare har ett gemensamt ansvar för att ta hand om dödsboet. Om det inte finns kända dödsbodelägare eller någon annan som tar hand om dödsboet kan det bli aktuellt att kommunen tar hand om dödsboet tillfälligt. Dödsboet överlämnas så snart dödsbodelägare hittats.

Om det inte finns någon som ordnar med begravning kan kommunen bli ansvarig för att gravsätta den avlidne.

Kommunen har rätt till ersättning av dödsboet för åtgärder vid en tillfällig förvaltning och vid gravsättning

Behandling av personuppgifter

I egenskap av dödsbodelägare där kommunen hjälper till att upprätta dödsboanmälan behandlar Helsingborgs stad dina personuppgifter (namn, efternamn och kontaktuppgifter). Dina personuppgifter hämtas från offentliga register och ibland även från andra dödsbodelägare. Dina uppgifter lämnas också vidare till Skatteverket i dödsboanmälan.

Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. Personuppgiftsansvarig är Helsingborgs stad, arbetsmarknadsnämnden. Läs mer om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter och dina rättigheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.