Vid dödsfall

I vissa fall kan Helsingborgs stad hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. 

När någon avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas bouppteckning och den skickas till Skatteverket. Du kan göra den själv eller anlita jurist eller begravningsbyrå.

Dödsboanmälan

Äger man inget hus eller mark eller inte har så mycket pengar kan dödsbohandläggaren i kommunen istället utreda och bedöma rätten till en dödsboanmälan. Det är en enklare form av bouppteckning som kommunen gör utan kostnad.

En dödsboanmälan kan inte göras om:

 • någon av dödsbodelägarna inte vill
 • det krävs mycket arbete av handläggaren att få uppgifter om den avlidnes ekonomi
 • det, i vissa fall, finns testamente
 • den som gått bort äger saker som är ekonomiskt värdefulla

Tänk på att det här krävs för att du ska kunna göra en dödsboanmälan

 • Att det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Helsingborg.
 • Att de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan ni har varit i kontakt med dödsbohandläggare i kommunen.

Det här händer med autogiron, räkningar, hyresavier och eventuella skulder

 • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
 • Om den avlidne har bott själv ska hyresavtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbodelägarna. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad.
 • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan.

Så går utredningen om dödsboanmälan till

Du som är dödsbodelägare (du som har rätt till arv) eller är företrädare för dödsboet ska kontakta dödsbohandläggare på arbetsmarknadsförvaltningen. Kontakta oss via telefonnumret till höger, så blir du uppringd inom 24 timmar. Det är vi som utreder och bedömer rätt till dödsboanmälan.

Handläggaren värderar sedan dödsboet och går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras senast inom två månader efter dödsfallet.

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Kostnader för transport av den avlidne till och från annat land ingår inte i biståndet. Vänd dig till oss om du vill veta mer.

Kontakt

Välkommen att ringa och boka tid för ett möte. Telefon 042-10 78 75. Telefontid tisdag-fredag mellan klockan 09:00 och 11:00.

Arbetsmarknadsförvaltningen finns på Järnvägsgatan 35, våning 2.