God man vid motstridiga intressen

Det går att utse en god man när parterna har motstridiga intressen vid en rättshandling. Det kan vara mellan en god man och en huvudman eller mellan en förälder och barn.

Ett exempel på motstridiga intressen kan vara när en god man och en huvudman är delägare i samma dödsbo. Då kan den gode mannan inte ta tillvara sina egna och huvudmannens intressen samtidigt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?