God man för ensamkommande barn

Om ett barn kommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vuxen, ska barnet få en god man så snart som möjligt, alltså en vuxen som hjälper dem med olika saker. Barnet kan också behöva en god man om föräldrarna är sjuka och inte klarar av att ta hand om henne eller honom. 

I Sverige är man barn om man är under 18 år. Om man kommer hit utan föräldrar eller någon annan vuxen som tar hand om en, ska man få en god man så fort som möjligt. Migrationsverket skickar en ansökan om god man till kommunen där barnet bor. I Helsingborg är det överförmyndarnämnden som utser en god man. Överförmyndarnämnden kan också på egen hand ta upp frågan.

Barnet ska få en möjlighet att godkänna den gode mannen, eller att önska sig en särskild person som god man. Men det är överförmyndarnämnden som beslutar vem som blir en god man.

Detta hjälper en god man till med

 • Ansöka om uppehållstillstånd för barnet.
 • Stödja barnet vid Migrationsverket utredning.
 • Planera utbildning och skolgång för barnet och närvara vid utvecklingssamtal.
 • Vid behov ansöka om stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för barnet. Detta kan du göra först efter att barnet fått permanent uppehållstillstånd. Dessförinnan är det socialförvaltningen som ansvarar för liknande stöd.
 • Besluta om barnets boende.
 • Representera barnet om det begår brott eller blir utsatt för brott.
 • Verka för att barnet ska återförenas med sin familj och att barnet håller kontakt med sina nära anhöriga.
 • Förvalta barnets eventuella egendom.
 • Ansöka om studiebidrag åt barnet.
 • Hjälpa barnet att teckna hyresavtal om barnet innan 18-årsdagen har ett behov av att hyra en lägenhet.

Vill du bli god man för ensamkommande flyktingbarn?

Det behövs fler gode män för ensamkommande flyktingbarn. Om du är intresserad av att bli god man, kan du anmäla ditt intresse via vår e-tjänst.

Uppdraget avslutas när barnet fyller 18 år

Ditt uppdrag som god man avslutas om:

 • Barnet fyllt 18 år (uppdraget upphör då automatiskt).
 • Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare kommer till Sverige och kan ta över vårdnaden.
 • Barnet lämnar Sverige. Vanlig orsak är att barnet inte får uppehållstillstånd och avvisas.
 • Det utses en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet efter att barnet fått permanent uppehållstillstånd. Den gode mannen lämnar då över information om barnet och de särskilda behov som barnet kan ha.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.