God man för försvunnen eller okänd person

Om en person är försvunnen eller okänd kan man låta en god man ta tillvara på personens intressen. En god man utses av överförmyndarnämnden.

Om en person är försvunnen kan hon eller han representeras av en god man. Det gäller också när man inte hittar en person som har rätt till ett arv eller en del i ett dödsbo. Ibland är det oklart om en avliden person har lämnat efter sig en släkting med arvsrätt. Då kan en god man ta tillvara den förvunna personens intressen.

Den juridiska termen för en person som är försvunnen är bortovarande. Det är överförmyndaren som utser en god man åt en försvunnen person. Om den försvunne personen har rätt till ett arv eller en del i ett dödsbo ska den som har hand om dödsboet anmäla det till överförmyndarnämnden.

Detta gör en god man för en okänd eller förvunnen arvinge

Förvaltar testamente tills den försvunne hittas

Din första uppgift som god man är att meddela de andra arvingarna att du är god man för en person som ska ärva enligt ett testamente. Egendomen som har testamenterats till den försvunna eller den okände lämnas till dig – under förutsättning att testamentet är giltigt enligt Skatteverket.

Du som god man ska se till att Skatteverket utfärdar en så kallad kungörelse efter den försvunne. Det betyder att Skatteverket gör det känt för allmänheten vem som är försvunnen.

Om du får veta var testamentstagaren befinner sig, ska du informera honom eller henne om arvet.

Förvaltar rätt i ett dödsbo

För att du som god man ska få lov att ha hand om en försvunnen persons rätt i dödsbo, måste du godkännas av överförmyndarnämnden. Du ska bland annat lämna in en kopia av bouppteckningen och bodelning och/eller arvskifte till överförmyndarnämnden.

Om en egendom ska säljas ska försäljningen godkännas av överförmyndarnämnden.

Som god man ska du förvalta den försvunne personens egendom under fem års tid. Om det inte har gjorts någon kungörelse gäller tio år.

Ditt engagemang som god man upphör inte automatiskt om den försvunne ger sig tillkänna. Du måste själv begära ditt avsked.

Preskription efter fem år efter en kungörelse

Om det vid bouppteckningen visar sig att det finns en känd arvinge som vistas på okänd ort, ska den som har hand om dödsboet anmäla detta till Skatteverket. Då gör Skatteverket en så kallad arvskungörelse som annonseras i Post- och inrikes tidningar.

Den försvunne måste ge sig till känna inom fem år från den dag som kungörelsen annonserades i tidningen. Det samma gäller om någon vid bouppteckningen ifrågasätter att det finns delägare som har rätt till arv före allmänna arvsfonden eller att det finns en testamentstagare som är okänd eller vistas på okänd ort.

Om det inte har gjorts en arvskungörelse ska arvingen eller testamentstagaren göra sin rätt gällande inom tio år från dödsfallet. Efter tio år preskriberas (avskriva eller förklara ogiltig) deras rätt.

När överförmyndarnämnden ser att arvsrätten är preskriberad ska du som god man informeras om att ditt godmanskap kommer att avslutas. Du som god man ska då fördela arvet på de övriga personerna som har rätt till det.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.