Överförmyndarnämnden

Varje kommun har en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Helsingborg har vi en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämnden arbetar med att rekrytera, välja och föreslå gode män, även för ensamkommande barn, förvaltare, särskilt förordnade förmyndare och medförmyndare.

Överförmyndarnämnden stödjer och utbildar gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare och kontrollerar att de sköter sina uppdrag.

Du ska vända dig till överförmyndarnämnden om du vill klaga på din gode man, förvaltare eller förmyndare.

Kontakta de ledamöter som sitter i överförmyndarnämnden och se vilka datum nämnden har sina sammanträden.