Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt innebär att du bestämmer vem som ska fatta beslut åt dig när du själv inte kan. Med framtidsfullmakten kan du utse en ställföreträdare. Framtidsfullmakten skriver du när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk.

Det är den person som du utser att hjälpa dig som bestämmer när fullmakten träder i kraft men det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol.

Om du inte själv kan utforma en fullmakt kan du ta hjälp av en juridiskt kunnig person.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.